15 marca 2018r. Oliwia Repschlager i Kamil Samoraj z klasy 3c wzięli udział w X Międzyszkolnym Konkursie Gastronomiczno-Językowym w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie.

Tematem przewodnim w tym roku były polędwiczki . Każdy uczestnik musiał w czasie dwóch godzin sporządzić potrawę w dwóch porcjach (dwa jednakowe talerze) oraz przedstawić sposób jej sporządzenia, motywy wyboru potrawy oraz jej walory odżywcze w języku obcym. Uczniowie mieli do wyboru język angielski lub niemiecki. Nasi uczniowie wybrali język angielski. Przygotowanie do tego konkursu wymagało wyboru potrawy, dodatków, wielu  prób różnych aranżacji na talerzu oraz opanowania prezentacji w języku obcym.

W Konkursie wzięło udział pięć szkół o profilu gastronomicznym: z Giżycka, z Pisza, z Olsztynka oraz dwie mrągowskie szkoły: ZSZ  i nasza szkoła: ZS nr2.

W kategorii z językiem angielskim startowało dziewięciu uczniów, a więc konkurencja była duża. W kategorii z językiem niemieckim brało udział trzech uczniów.

Komisja oceniała smak potrawy, jej kompozycję na talerzu, etapy przygotowania oraz wypowiedź uczestnika w języku obcym. W czasie prezentacji językowych oprócz jury w sali obecni byli również opiekunowie uczniów.

Wszystkie potrawy były bardzo dobre i pięknie zaaranżowane na talerzu, ale największe uznanie w oczach jury zyskała potrawa naszego ucznia Kamila Samoraja i to do niego powędrowała główna nagroda w tym konkursie – Nagroda Starosty Powiatu Mrągowskiego Antoniego Karasia.

Oliwia i Kamil przygotowali się do konkursu pod okiem nauczycieli: Joanny Mazurowskiej i Krzysztofa Wawrzeniuka. Udział w konkursach wymaga dodatkowego zaangażowania i uczniów i nauczycieli.

Dzięki konkursom gastronomicznym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji kulinarnych, zwiększają swoją kreatywność i doświadczenie. Ten konkurs dodatkowo stawia wymagania posługiwania się językiem obcym. Ma to swoje dobre strony, ponieważ dobra znajomość języka obcego zwiększy w przyszłości szanse młodzieży na zatrudnienie.

Oliwii i Kamilowi dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun młodzieży
Joanna Mazurowska