8 06.2017 r. uczniowie klasy 1d uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa – praca w Holandii”, zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Urzędem Miejskim w Mrągowie i Zespołem Szkół nr 1.

Tematem spotkania był proceder handlu ludźmi oraz przestępstwa towarzyszące temu zjawisku.

Prelekcje prowadziły funkcjonariuszki policji holenderskiej: pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland i pani Dorota Dines z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz przedstawicielka  Komendy Głównej Policji podkom. Katarzyna Świątek.

Głównym celem zorganizowanego spotkania było przekazanie młodzieży szkolnej informacji o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową oraz o możliwościach  zabezpieczenia się przed przestępstwami związanymi z wyzyskiem czy zmuszaniem do pracy.

W trakcie spotkania funkcjonariuszki policji przedstawiły następujące  zagadnienia:

  • Bezpieczny wyjazd do pracy na terytorium Holandii – przygotowanie i zabezpieczenie;
  • Warunki pracy w Holandii – praca w warunkach niebezpiecznych, płace i zakwaterowanie;
  • Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii;
  • Wyzysk w pracy jako forma handlu ludźmi  i obszary wyzysku pracowniczego;
  • Gdzie szukać pomocy gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?;

Przybyli na spotkanie mieli ponadto możliwość zapoznania się z  konkretnymi przypadkami handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii.

(Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc  współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary).

w imieniu zespołu ds. innowacji

Anna Bańkowska

Źródło: KPP Mrągowo

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/33813,Mragowo-Handel-ludzmi-wymiana-doswiadczen-i-informacji-o-zagrozeniach-z-policjan.html