1556634-2851996-384

1.03.2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 13 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu: I  Liceum Ogólnokształcące – 5 zespołów; Zespół Szkół Zawodowych – 3 zespoły oraz 5 zespołów z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Celem konkursu było upowszechnianie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wskazanie jej zastosowania w życiu codziennym oraz integracja uczniów i nauczycieli.

Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego .Zadania przygotowała oraz prace konkursowe oceniła komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Cienka – nauczyciel matematyki, Małgorzata Rogińska – nauczyciel matematyki.

O wynikach konkursu uczestnicy zostali poinformowani podczas spotkania podsumowującego konkurs w dniu 19.03.2018r. Nagrody i dyplomy wręczyły uczestnikom konkursu: zastępca dyrektora w Zespole Szkół nr 2 p. Katarzyna Sendal  oraz p. Małgorzata Cienka i p. Małgorzata Rogińska.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – kl. II a  I LO Mrągowo:

Michał Małkowski,
Michał Jaśniewski,
Aleksander Olszewski

II miejsce – kl. II d ZS nr 2 Mrągowo:

Michał Bartoszek,
Julianna Małkowska,
Bartosz Marczak

III miejsce – kl. II a I LO Mrągowo:

Katarzyna Ponichtera,
Nikodem Witkowski,
Karol Żyra

oraz kl. II c ZS nr 2 Mrągowo:

Iza Łojewska,
Milena Olbryś,
Natalia Sładkiewicz

IV miejsce – kl. II c  I LO  Mrągowo:

Julia Chajdukowska,
Julia Dobrzyniecka,
Wiktoria Gut

V miejsce: – kl. II TPS / II TOR ZSZ Mrągowo:

Cyprian Komar,
Krystian Leśniak,
Hubert Przyborowski

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorzy konkursu:

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  2. Gabinet Kosmetyczny- Agnieszka Majewska
  3. Małgosia Cafe”
  4. Krysiak Ubezpieczenia
  5. Nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu:
nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie.