Wszystkie osoby przyjęte do szkoły powinny zgłosić

się do sekretariatu szkoły, po skierowanie do lekarza medycyny pracy, w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do odbywania praktycznej nauki zawodu.

Osoby, które będą uczęszczać do:

TECHNIKUM NR 1

Zawód:

  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik logistyk

proszone są o zakupienie książeczki zdrowia w sklepie papierniczym, w celu wykonania badań  SANEPID  w Mrągowie ul. Królewiecka 60 b, podając nazwę szkoły i kierunek kształcenia.

Informacji na ten temat udziela sekretarz szkoły.

SANEPID

Dni przyjęć:

Poniedziałek – godz. 7.30 – 10.30

Wtorek   – godz. 7.30 – 10.30

Środa – godz. 7.30 – 10.30

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Henryka Baranowska

11-700 Mrągowo Ośrodek  Zdrowia ul. Królewiecka 60

Dni przyjęć:

Wtorki – godz. 15:00 – 17:00

Czwartki  – godz. 15:00 – 17:00