Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28 – 29.08.2017 r.

  • 28.08.2017 r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin poprawkowy z matematyki
    o godzinie 8.00 w sali nr 9
  • 29.08.2017 r. (wtorek) odbędą się egzaminy poprawkowe z niżej wymienionych przedmiotów:
    – język angielski, historia, historia i społeczeństwo, zasady żywienia człowieka – godzina 8.00 sala nr 7
    – język polski – godzina 8.00 sala nr 6

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej.

O wyznaczonej wyżej godzinie uczniowie zdają część pisemną egzaminu.

Egzamin pisemny z :
– języka polskiego trwa 90 minut,
– matematyki trwa 45 minut,
– historii, historii i społeczeństwa, języka angielskiego, zasad żywienia człowieka trwa 60 minut.

Po części pisemnej rozpocznie się część ustna. Ogłoszenie wyników odbędzie się po obu częściach egzaminu.