Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej.

Egzamin poprawkowy rozpoczyna się częścią pisemną o godzinie:

 • 9.00 – 25.08.2015 r. (wtorek)
 • 8.00 – 26.08.2015 r. (środa)

Egzamin pisemny z:

 • języka polskiego trwa 90 minut,
 • matematyki trwa 45 minut
 • geografii trwa 60 minut
 • języka angielskiego trwa od 60 do 90 minut
 • planowania logistycznego trwa 45 minut
 • ekonomiki transportu trwa 45 minut

Po zakończonej części pisemnej odbędzie się druga ustna część egzaminu poprawkowego

25.08.2015 r. (wtorek) – godzina 9.00

 

Przedmiot: matematyka (sala nr 16) 
Komisja:

 • przewodniczący: p. Sendal Katarzyna
 • członek: p.Nowotnik Renata
 • członek: p. Cienka Małgorzata
 • członek: p. Rogińska Małgorzata

 

Przedmiot: geografia, planowanie logistyczne, ekonomika transportu,
j. angielski – klasa 3a (sala nr 6)
 
Komisja:

 • przewodniczący: p. Pytel Agnieszka
 • członek: p. Sołohub Teresa (geografia)
 • członek: p. Szablak Katarzyna (geografia)
 • członek: p. Krawczyk Katarzyna (planowanie logistyczne, ekonomika transportu)
 • członek: p. Różańska Ewa (planowanie logistyczne, ekonomika transportu)
 • członek: p. Radziwon Magdalena (język angielski)
 • członek: p. Parzych Zofia (język angielski)

                          

26.08.2015 r. (środa) – godzina 8.00

 

Przedmiot: j. polski, j. angielski – klasa 3b i 3g (sala nr 15) 
Komisja:

 • przewodniczący: p. Grabarek Danuta
 • członek : p. Szczęsna Bożena (język polski)
 • członek: p. Asztemborska Anna (język polski)
 • członek: p. Ziółkowska Anna (język angielski)
 • członek: p. Wawrzeniuk Krzysztof (język angielski)
Przedmioty: j. angielski – klasy 1a, 1d, 2e, 3c, 4e
Komisja:

 • przewodniczący: p. Pytel Agnieszka
 • członek : p. Radziwon Magdalena
 • członek: p. Parzych Zofia