Projekt historyczny polsko-niemiecki 27.10.-10.11.2019 Troje uczniów z ZS nr 2 w Mrągowie: Łukasz Gutowski, Dominika Sikora, Zosia Zdunko oraz z I LO w Olsztynie wraz z kolegami z Hamburga pracowali nad projektem upamiętnienia deportowanych żydów niemieckich z Hamburga do Litzmannstadt (Łódź).

Praca młodych ludzi będzie wykorzystana do stworzenia wystawy upamiętniającej deportowanych w Muzeum, które powstanie w Hamburgu. Projekt przewidywał wiele zajęć edukacyjnych, wykładów, warsztatów i pracy badawczej.

Młodzi ludzie zapoznali się z historią zmian warunków, radykalizacji życia żydowskich rodzin w Hamburgu przed 1939 r. (wykład- Kristina Vagt – KZ-Gedenkstätte Neuengamme).
Wzięli udział w uroczystości upamiętniającej tzw. „Polen-Aktion 1938“ przy dworcu Altona. Zwiedzili wystawę, miejsce pamięci Stadthaus . Uczestniczyli w wykładzie nt „ Sąsiedzi i ich postawy – pomoc, bierna obserwacja, czerpanie zysków?”. Zapoznali się z miejscem deportacji – dworzec Hannoverscher Bahnhof i Lohsepark.

Kilka dni spędzili na nauce praktycznej nagrywania wywiadów, relacji oraz przygotowania zdjęć do przyszłej wystawy w miejscu pamięci deportowanych.

Z Hamburga uczestnicy podążyli trasą deportacji do Łodzi. Tam pod okiem Pani Barbary Matusiak poznali historię Łodzi śladami różnych kultur, narodowości i wyznań. Byli na terenie byłego getta, na cmentarzu żydowskim, w Centrum Dialogu Marka Edelmana, przy pomniku Pękniętego Serca. Pracowali na starych dokumentach w Archiwum Państwowym w Łodzi – karty meldunkowe i karty pracy osób deportowanych z Hamburga, poszukując śladów po deportowanych.

Następnie pojechali do miejsca mordu ludności z getta tj. miejsca pamięci Chełmno nad Nerem/ dawnego obozu śmierci Kulmhof. Ostatnim punktem, które odwiedzili było Muzeum-Miejsca pamięci Auschwitz I i Birkenau, gdzie trafiła większość deportowanych.

Uczestnicy mieli również możliwość spotkać się ze świadkami historii Panem Leonem Weintraubem oraz wnuczką deportowanych z Hamburga do Łodzi Paulą Moser.

Nie da się opowiedzieć i opisać emocji, które towarzyszyły naszej grupie. Ten wyjazd na zawsze zostawi ślad w naszych sercach i pamięci.

Organizatorami projektu była Fundacja Borussia Olsztyn oraz KZ-Gedenkstätte Neuengamme z Hamburga.
M.Lewkowicz