W ramach projektu „Dziś w szkole, jutro w firmie” 11 uczniów ZS nr 2 –  klasy III i IV kształcącej się w zawodzie: technik logistyk miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych na zajęciach pozalekcyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Krawczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych, przekazując uczniom wiedzę teoretyczną wykraczającą poza ramy programowe i przedstawiając założenia logistyki w praktyce.

Poza wiedzą ekonomiczną i z zakresu zarządzania firmą, logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje, logicznie i przewidująco myśleć, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją dużej odpowiedzialności. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku, specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są również umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. I tajniki tych zadań logistycznych uczniowie poznali i nabyli na zajęciach.

Na zajęcia uczęszczała grupa uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności związanych z logistyką. Zawód ten jest coraz poważniej traktowany na rynku pracy. Coraz częściej dobrze prosperujące firmy zatrudniają w swoich szeregach wykwalifikowanych logistyków, gdyż chcą, aby ich firma była kierowana przez ludzi z odpowiednim wykształceniem, którzy są profesjonalistami w swoim fachu. Zajęcia pozwalają uczniom na przybliżenie szeregu ważnych pojęć związanych z tym zawodem, jak i poznanie różnych perspektyw działalności logistycznych od wewnątrz oraz poszerzenie horyzontu myślowego o wiedzę, która przyda się w przyszłości osobie wykonującej ten zawód.

Przed współczesną logistyką stają dziś coraz to nowe wyzwania, związane z globalizacją gospodarki światowej, poszerzaniem się asortymentu towarów wymagających specjalnie dla nich opracowanych rozwiązań logistycznych, pojawieniem się coraz większej grupy produktów o krótkim okresie przydatności i chodzi nie tylko o produkty spożywcze, ale także o produkty wysokoprzetworzone, starzejące się technologicznie.

Zadaniem zajęć było przygotowanie uczniów do etapu okręgowego i centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do etapu okręgowego przygotowywało się 11 uczniów, a do wielkiego finału awansował 1 uczeń- Michał Wróbel.

Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady była: „Rola transportu i spedycji w logistyce”.

Tematyka zajęć:

  • Specyfika, charakterystyka, znaczenie logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
  • Infrastruktura dla usług logistycznych- centra logistyczne.
  • Infrastruktura transportu różnych gałęzi transportu – zalety i wady. Zagadnienia transportowe i spedycyjne w aspekcie gałęziowym.
  • Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany – charakterystyka. Systemy transportu intermodalnego. Infrastruktura w przewozach intermodalnych.
  • Polityka transportowa Polski. Polityka transportowa Unii Europejskiej.
  • Rola i znaczenie transportu w łańcuchach logistycznych.
  • Rynek usług logistycznych w Polsce.
  • Zastosowanie teleinformatyki w zarządzaniu działalnością transportową i spedycyjną.
  • Technologie międzygałęziowe i transport intermodalny.
  • Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu roli transportu i spedycji w logistyce- studium przypadku. Współczesna problematyka transportu i spedycji.

 Katarzyna Krawczyk