Fundacja Borussia z Olsztyna z Panią Prezes Kornelią Kurowską we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 Panią Agnieszką Pytel będzie uczestnikiem projektu ewoca3. Z projektu skorzysta 6 uczniów naszej szkoły. Projekt odbywa się w ramach współpracy 3. partnerów z Polski, Niemiec i Turcji. W 3-letnim cyklu odbędą się 3 międzynarodowe workcampy – co roku latem w innym kraju.

Pierwszy workcamp ewoca3 pod tytułem „Środowisko i życie społeczne” odbędzie się w Niemczech, w Centrum Młodzieżowym Vorhalle (Hagen) w terminie od 15.07. do 02.08.2015. Głównym zadaniem uczniów i uczestników będzie odnowienie świetlicy w Hagen, która będzie użytkowana przez dzieci imigrantów.

Młodzież z 3. krajów pomoże w remoncie niektórych pomieszczeń Centrum, który zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii, uczestnicy założą też mały ogródek przy budynku. Z materiałów z recyclingu zbudują ławki, które staną na podwórku i będą służyć potem dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia do Centrum.

Uczestnicy workcampu opracują zasady pracy ośrodka zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W czasie warsztatów uczestnicy zajmą się refleksją nad swoim własnym wpływem na stan środowiska naturalnego. Dzięki wycieczkom i wspólnie spędzonemu czasowi wolnemu zdobędą informacje o tym, jak wygląda życie codzienne młodzieży w Niemczech, poznają także różnorodność krajobrazową i kulturową regionu okolic Hagen i Północnej Nadrenii-Westfalii.

Podczas wspólnych praktycznych działań, zajęć tematycznych i rekreacyjnych w czasie wolnym, uczestnicy poznają bezpośrednie, wzajemne związki między środowiskiem naturalnym i życiem społecznym mieszkańców regionu. W programie projektu znajdzie się także wycieczka do Kolonii, Düsseldorfu oraz wyjazd do parku rozrywki w Düsseldorfie-Langenfeld, zajęcia językowe, a także inne formy integracji i spędzania czasu wolnego.

Opiekunką – Liderem ze strony szkoły będzie Pani Magdalena Lewkowicz współpracująca od wielu lat z Fundacją Borussia. Pani Magda otrzymała już formalnie status Lidera ewoca3 dzięki tygodniowemu szkoleniu, gdzie zapoznała się z Liderami grupy trójstronnej oraz wszystkimi zasadami prowadzenia workcampu.

Relacja z pobytu po powrocie grupy.