ŻYWIENIE

Specjalistki od bezpieczeństwa żywności i żywienia.

 9 stycznia w Zespole Szkół nr 2 im Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbył się  etap okręgowy XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentowały: Laura Zawrotna i Agnieszka Sobolewska z Technikum nr1 oraz Alicja Bruzda Ramona Jaroszek z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

W etapie okręgowym wzięło udział  56. uczniów z 31. szkół z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (z Białegostoku, Ostrołęki, Ostródy, Elbląga, Łomży, Olsztyna, Giżycka, Mrągowa, Węgorzewa, Karolewa,  Augustowa, Sokółki, Białej Piskiej, Zambrowa, Grajewa i Nowego Miasta Lubawskiego).

Swoich reprezentantów wystawiło 11.liceów ogólnokształcących i 20. techników. Ogółem w Polsce w okręgowych eliminacjach wzięło udział 740. uczniów z 391. szkół. W etapach szkolnych uczestniczyło 7600.uczniów.

Wystąpienie Sekretarza Komisji Okręgowej pani dr inż. Małgorzaty Anny Słowińskiej otworzyło etap okręgowy Olimpiady, która przywitała uczniów i opiekunów. O godzinie 11.00  rozpoczęła się część pisemna olimpiady.

Uczniowie przez 90.min. pisali test składający się z 70. pytań, na który składało się 30% zadań z tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywieniu i żywności.

Test obejmował zadania otwarte, zamknięte, typu prawda/fałsz, skojarzenia, a także należało połączyć w pary prawidłowe odpowiedzi.

Tematyka wiodąca OWoŻiŻ w tym roku dotyczyła: ,,Bezpieczeństwa żywności i żywienia”. Uczestnicy w ramach tematyki wiodącej musieli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

  1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
  2. Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności.
  3. Chemiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje dodatkowe.
  4. Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym.
  5. Rola i zadania służb sanitarnych w przeciwdziałaniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakaźnym oraz terroryzmowi żywnościowemu.
  6. Niezbilansowanie diety czyli żywienie niezgodne z normami.
  7. Alergie i nietolerancje pokarmowe.
  8. Żywność genetycznie modyfikowana.
  9. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych.
  10. Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami zawiązanymi z żywnością i żywieniem.

Oprócz zadań z tematyki wiodącej, test zawierał zadania obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem.

Aby zakwalifikować się do centralnego etapu  olimpiady uczestnicy musieli osiągnąć pułap 74.punktów. W naszym okręgu najlepszymi okazali się uczniowie liceów ogólnokształcących. Pierwsze miejsce zajęło I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (81 pkt. na 100), a drugie III LO w Ostrołęce ( 79/100 pkt.).

Naszym uczennicom gratulujemy chęci, determinacji i ogromnej wiedzy oraz  życzymy powodzenia w kolejnych olimpiadach i konkursach.

Joanna Mazurowska