Uczniowie klasy 1D kształcący się w zawodzie technik ekonomista w ramach innowacji pedagogicznej uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-poznawczym w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie.

Pani asp. Dorota Kulig zapoznała nas z zadaniami i strukturą organizacyjną KPP w Mrągowie. Z zainteresowaniem i ciekawością przysłuchiwaliśmy warunkom postępowania kwalifikacyjnego ,aby dostać się do policji. Mieliśmy okazję obejrzeć film przedstawiający test sprawności fizycznej. Poznaliśmy zadania jakie wypełnia służba w policji nie tylko ta działająca w prewencji, ale również w innych obszarach działalności np. w służbie na wodzie ,z powietrza, konno czy też z udziałem psów.

Na koniec wizyty mieliśmy możliwość wejścia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Nie były to przyjemne momenty tego spotkania, dlatego życzyliśmy sobie wzajemnie, aby w przyszłości nikt z nas nie musiał korzystać z tego miejsca.

Uczniowie klasy 1d