EGZAMIN_ZAWOD

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM_CZERWIEC_2020

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2012

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2017

Harmonogram, komunikaty i informacje

 

DEKLARACJA PONOWNEGO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020

 

Deklaracja (załącznik 3) dla kwalifikacji dwuliterowych: AU.22; TG.12;TG.14

http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&Itemid=135

 

 

Deklaracja (załącznik 3) dla kwalifikacji jednoliterowych: A.30; A.31; A.32; A.36; T.12; T.13; T.14; T.15;

http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1075

 

Informacje o egzaminie zawodowym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram, komunikaty i informacje