mat_poprawa

22.08.2017r. godz. 9.00 egzamin pisemny

język polski  nowa formuła – sala nr 16

język angielski nowa formuła – sala nr 31

matematyka nowa formuła – sala nr 18

matematyka nowa formuła – sala nr 17

matematyka nowa formuła – sala nr 13

matematyka stara formuła – sala nr 15

23.08.2017r. godz.9.00 egzamin ustny

język polski (bez określenia poziomu) – sala nr 24

język  angielski (bez określenia  poziomu) – sala nr 26

Listy imienne absolwentów podchodzących do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą  wywieszone na drzwiach sal w dniu egzaminu.

Matura poprawkowa odbędzie się wg procedur z sesji majowej 2017r.