Statut Szkoły zawiera m. in.:

  • Regulamin szkoły (Załącznik nr 7)
  • Regulamin SU (Załącznik nr 3)
  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania (Załącznik nr 6)
  • Regulamin wycieczek (Załącznik nr 10)
  • Statut Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej (Załącznik nr 18)
  • i inne