STATUT SZKOŁY 10.11.2014

 

Statut zawiera m. in.:

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (Załącznik nr 3)
  2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (Załącznik nr 6)
  3. Regulamin szkoły (Załącznik nr 7)
  4. Statut Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej (Załącznik nr 18)
  5. Wzory dokumentów

Pozostałe regulaminy można znaleźć w Statucie, którego są integralną częścią. Nawigację ułatwia aktywny spis treści.

Program profilaktyki i program wychowawczy na oddzielnych podstronach.