dni_wolne

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

9 stycznia 2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna D

10 stycznia 2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

22 czerwca 2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna D

23 czerwca 2020r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

4 maja 2020r. – egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2020r. – egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2020r. – egzamin maturalny z języka angielskiego

13 maja 2020r. – egzamin maturalny z geografii

12 czerwca 2020r. – dzień wolny po Bożym Ciele