dni_wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

11 stycznia 2021r. część praktyczna egzaminu zawodowego (model d)

12 stycznia 2021r. część pisemna egzaminu zawodowego

4 maja 2021r. egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2021r. egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2021r. egzamin maturalny z języka angielskiego

13 maja 2021r. egzamin maturalny z geografii

4 czerwca 2021r.

21 czerwca 2021r. część praktyczna egzaminu zawodowego (model d)

22 czerwca 2021r. część pisemna egzaminu zawodowego