2019/2020

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Przewodniczący SU:

ZUZANNA BROMBERG 

Z-ca Przewodniczącego SU:

ŁUKASZ GUTOWSKI 

Skarbnik SU:

ANGELIKA OBZEJTA 

Sekretarz SU:

ZUZANNA TWORK

 

Na fotografiach w kolejności wymienionej powyżej

Opiekun SU:    p. MAGDALENA LEWKOWICZ