su2

2019/2020

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Przewodniczący SU:

ZUZANNA BROMBERG 

Z – ca Przewodniczącego SU:

ŁUKASZ GUTOWSKI 

Skarbnik SU:

ANGELIKA OBZEJTA 

Sekretarz SU:

ZUZANNA TWORK

Opiekun SU:    p. MAGDALENA LEWKOWICZ

 

POWODZENIA w działaniu 

18545