2020/2021

Przewodnicząca SU:

ANGELIKA OBZEJTA 

Z-ca Przewodniczącego SU:

SZYMON MEDWID 

Skarbnik SU:

KLAUDIA KOWALEWSKA 

Sekretarz SU:

LAURA DENKIEWICZ

 

ANGELIKA OBZEJTA

klasa 3D

SZYMON MEDWID

klasa 2E

KLAUDIA KOWALEWSKA

klasa 3E

LAURA DENKIEWICZ

klasa 3E

Opiekun SU:    p. MAGDALENA LEWKOWICZ

Obecnie w zastępstwie p. Iwona Dołżycka i p. Anna Ziółkowska 🙂