HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – sierpień 2019 r.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26 – 27.08.2019r.

  • 26.08.2019r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin poprawkowy z matematyki
    o godzinie 8.00 w sali nr 9
  • 27.08.2019r. (wtorek) odbędzie się egzamin poprawkowy z:
    języka polskiego, języka angielskiego, geografii turystycznej, magazynów dystrybucyjnych o godzinie 8.00 w sali nr 7

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej.

O wyznaczonej wyżej godzinie uczniowie zdają część pisemną egzaminu.

Egzamin pisemny z :
– języka polskiego trwa 90 minut,
– matematyki trwa 45 minut,

– geografii turystycznej trwa 45 minut,
– magazynów dystrybucyjnych trwa 45 minut,
– języka angielskiego trwa 45 minut.

Po części pisemnej rozpocznie się część ustna. Ogłoszenie wyników odbędzie się po obu częściach egzaminu.