Fotolia_12719287_XS

W dokumencie zamieszczonym poniżej znajdziecie podstawowe informacje prawne jakie powinniście znać.
Jak wiadomo: Ignorantia legis non excusat, czyli nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem.

 

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA – edukacja prawna dla młodzieży ponadgimnazjalnej