spotkanie_z_rodzicami

Rok szkolny 2019/2020

Spotkanie z rodzicami klas 1-4 5.09.2019
Spotkanie z rodzicami klas 1-4 14.11.2019
Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 18.12.2019
Półroczne spotkanie z rodzicami klas 1-3 11.02.2020
Spotkanie z rodzicami klas 4 16.03.2020
Spotkanie z rodzicami klas 1-3 18.05.2020


 

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 4
16.03.2020r. (poniedziałek)

W dniu 16.03.2020r. (poniedziałek) w godzinach od 15.30 do 16.30 odbędą się indywidualne spotkania rodziców uczniów klas czwartych z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi w tych klasach. Wychowawcy i nauczyciele będą oczekiwać rodziców w niżej wskazanych salach:

Wychowawcy:

kl. 4a p. Majewska – sala 13

kl. 4c p. Asztemborska – sala 6

kl. 4d p. Flisiak – sala 15

kl. 4e – p. Domurad – sala 12

Nauczyciele uczący w klasach czwartych:


sala 7: p. Skarżyńska, p. Lewkowicz, p. Gadomski, p. Sołohub

sala 8: p. Szczęsna, p. Dylak, p. Rogińska, p. Cienka

sala 9: p. Węglewska, p. Marczuk, p. Piątkowska

sala 17: p. Wawrzeniuk, p. Radziwon, p. Ziółkowska, p. Bruderek


PÓŁROCZNE SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1-3
11.02.2020r. (wtorek)

16.00 – 16.30 aula – prelekcja dla rodziców i nauczycieli prowadzona przez przedstawicieli policji i Sanepidu na temat narkotyków i dopalaczy „Zanim będzie za późno” .

16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas 1 – 3 z wychowawcami klas 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

1a 5 p. Magdalena Radziwon 17
1c 5 p. Ewelina Dylak 13
1d 5 p. Jolanta Miklaszewicz – Nestoruk 23
1e 5 p. Teresa Sołohub 24
1a p. Irena Węglewska 18
1d p. Małgorzata Cienka 16
1e p. Małgorzata Rogińska 9
2a p. Bożena Szczęsna 8
2c p. Antonina Kozak 7
2d p. Anna Bańkowska 6
2e p. Zofia Parzych 31
3a p. Joanna Ajewska 15
3c p. Grzegorz Ciosek 12
3d p. Iwona Dołżycka 5b
3e p. Katarzyna Krawczyk 27

 

W prelekcji i w zebraniu z rodzicami uczestniczą wszyscy nauczyciele od godziny 16.00.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 4
18.12.2019r. (środa)

W dniu 18.12.2019r. (środa) w godzinach od 15.00 do 16.00 odbędą się indywidualne spotkania rodziców uczniów klas czwartych z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi w tych klasach. Wychowawcy i nauczyciele będą oczekiwać rodziców w niżej wskazanych salach:
Wychowawcy:
kl. 4a p. Majewska – sala 13

kl. 4c p. Asztemborska – sala 6
kl. 4d p. Flisiak – sala 15
kl. 4e p. Domurad – sala 12

Nauczyciele uczący w klasach czwartych:
sala 7: p. Skarżyńska, p. Lewkowicz, p. Gadomski, p. Sołohub, p. Piątkowska
sala 8: p. Szczęsna, p. Dylak, p. Rogińska, p. Cienka
sala 9: p. Krawczyk, p. Lasota, p. Miklaszewicz-Nestoruk, p. Węglewska, p. Marczuk
sala 16: p. Mikłasz, p. Hordziejewicz, p. Kozak, p. Perfikowska
sala 17: p. Wawrzeniuk, p. Radziwon, p. Ziółkowska, p. Bruderek


 

SPOTKANIE Z RODZICAMI 14.11.2019r. (czwartek)

W dniu 14.11.2019r. (czwartek) w godzinach od 15.00 do 16.00 odbędą się indywidualne spotkania rodziców uczniów klas 1 – 4 z nauczycielami.

Nauczyciele będą oczekiwać rodziców w pokoju nauczycielskim.

 


 

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1-4
05.09.2019r. (czwartek)

16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas 1 – 4 z wychowawcami klas

 

KLASA WYCHOWAWCA NR SALI
1a 5 p. Magdalena Radziwon 17
1c 5 p. Ewelina Dylak 13
1d 5 p. Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk 23
1e 5 p. Teresa Sołohub 24
1a p. Irena Węglewska 18
1d p. Małgorzata Cienka 16
1e p. Małgorzata Rogińska 9
2a p. Bożena Szczęsna 8
2c p. Antonina Kozak 25
2d p. Anna Bańkowska 26
2e p. Zofia Parzych 31
3a p. Joanna Ajewska 15
3c p. Grzegorz Ciosek 5
3d p. Iwona Dołżycka 5b
3e p. Katarzyna Krawczyk 27
4a p. Karolina Majewska 7
4c p. Anna Asztemborska 6
4d p. Witold Flisiak 4
4e p. Paweł Domurad 12Pages: 1 2 3