wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Klasa Wychowawca
1a  5 Magdalena Radziwon
1c  5 Ewelina Dylak
1d  5 Jolanta Miklaszewicz-Nestroruk
1e  5 Teresa Sołohub
1a  4 Irena Węglewska
1d  4 Małgorzata Cienka
1e  4 Małgorzata Rogińska
2a Bożena Szczęsna
2c Antonina Kozak
2d Anna Bańkowska
2e Zofia Parzych
3a Joanna Ajewska
3c Grzegorz Ciosek
3d Iwona Dołżycka
3e Katarzyna Krawczyk
4a Karolina Majewska
4c Anna Asztemborska
4d Witold Flisiak
4e Paweł Domurad