radarodzicow

 Rok szkolny 2019/2020

 

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Barbara Jędrzejewska (2e)

Zastępca przewodniczącej: p. Joanna Kabat (1d5)

Sekretarz: p. Beata Lippke (4d)

Klasa Rada rodziców
1a przewodnicząca: Szylińska Anita
zastępca: Jankowska Izabela
członek: Zawrotna Ewa
1a5 przewodnicząca: Pacenko Katarzyna
członek: Wierzbicka Sylwia
1c5 przewodnicząca: Żyłka Marzena
zastępca przewodniczącej: Winiarz Małgorzata
członek/ skarbnik: Schiewek Anna
1d przewodnicząca: Najmoła Kamila
zastępca przewodniczącej: Dolińska-Baczewska Ewa
członek: Zyśk Dorota
1d5 przewodnicząca: Kabat Joanna
zastępca przewodniczącej: Mierzejewska Barbara
członek : Kwiatkowski Bogdan
1e przewodnicząca: Kiszko Beata
zastępca przewodniczącej: Nalepa Marek
członek: Medwid Danuta
1e5 przewodnicząca: Orłowska Beata
zastępca przewodniczącej: Łaskarzewska Jolanta
członek: Drężek Marzena
2a przewodnicząca: Giec Anna
zastępca przewodniczącej: Jabłońska Iwona
członek: Radziwon Magdalena
2c przewodnicząca: Szymanek Marzena
zastępca przewodniczącej: Wronka Beata
członek: Osiecka Małgorzata
2d przewodnicząca: Olender Dorota
zastępca przewodniczącej: Dawid Sylwia
członek: Szamborowska Edyta
2e przewodniczący: Wejkuć Mirosław
zastępca przewodniczącego: Jędrzejewska Barbara
członek: Lis Monika
3a przewodnicząca: Bromberg Magdalena
zastępca przewodniczącej: Burzyńska Elżbieta
3c przewodnicząca: Dajnowska Ewa
zastępca przewodniczącej: Mikołajczyk Katarzyna

skarbnik: Żubrowska Maria
3d przewodnicząca: Wiórko Beata
zastępca przewodniczącej: Herbich Anna
członek: Miszkiel Barbara
3e przewodnicząca: Weber Anna
członek: Warmińska Sylwia
członek: Koziatek Małgorzata
4a przewodnicząca: Nadrowska Beata
zastępca przewodniczącej: Szewczak Elżbieta
członek: Rohde Sylwia
4c przewodnicząca: Widuto Wiesława
członek: Banach Magdalena
członek: Sładkiewicz Agnieszka
4d przewodnicząca: Lippke Beata
zastępca przewodniczącej: Łuba Urszula
członek: Grudek Agnieszka
4e przewodnicząca: Tomaszewska Małgorzata
zastępca przewodniczącej: Krakowska Anna
członek rady: Krakowski Dariusz

Pages: 1 2