owiur (1)

Otrzymaliśmy informację od Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  o zakwalifikowaniu czterech uczennic naszej szkoły do eliminacji okręgowych, które odbędą się 12 kwietnia 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Są to:
Gajo Sandra, Żubrowska Aleksandra, Kozłowska Sandra w bloku: Technologia żywności. Wszystkie trzy uczennice chodzą do klasy 2c.
i
Olbryś Milena z klasy 3c w bloku: Gastronomia.

Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  jest jednym  z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju.

Głównym sponsorem OWIUR jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa, a patronem medialnym: Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu.

Patronem etapu okręgowego OWIUR w Olsztynie jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Eliminacje szkolne odbyły się pod koniec października, ale informację o kwalifikacji uczennic otrzymaliśmy w grudniu.

Uczniowie w OWIUR mogą startować w 11 blokach tematycznych obejmujących produkcję: roślinną, produkcję zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ogrodnictwo, technologię żywności, gastronomię, agrobiznes, inżynierię i ochronę środowiska, leśnictwo, architekturę krajobrazu i weterynarię. Uczniowie naszej szkoły startują w dwóch blokach związanych z żywnością i żywieniem: w bloku: Technologia żywności i w bloku: Gastronomia.

Tematyka tych bloków jest im bliższa, ponieważ kształcą się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych. Eliminacje olimpijskie na wszystkich trzech szczeblach tj. szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim obejmują: etap pisemny i etap praktyczny. Zadania pisemne i praktyczne na wszystkie z nich przygotowywane są przez Komitet Główny Olimpiady.

Uczestnicy eliminacji okręgowych, którzy uzyskają najwyższe wyniki pojadą w czerwcu

 na eliminacje centralne, które w tym roku szkolnym odbędą się w okręgu krakowskim. Warto powalczyć o dobry wynik, ponieważ zostanie laureatem, bądź finalistą etapu centralnego wiąże się z wieloma przywilejami np.: z uzyskaniem oceny celującej z przedmiotu wiodącego na koniec roku, ze zwolnieniem z części pisemnej egzaminów zawodowych we wszystkich kwalifikacjach w danym zawodzie (dla technika żywienia i usług gastronomicznych są to: kwalifikacje T.06 i T.15), co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% wyniku z danej kwalifikacji na dyplomie. Uczestnicy etapu centralnego uzyskują też prawo wstępu na wiele kierunków studiów bez postępowania kwalifikacyjnego oraz otrzymują cenne nagrody.

W poprzedniej Olimpiadzie były to wysokie nagrody pieniężne i stypendia w niektórych blokach.

W ostatnich trzech latach w etapie centralnym uczestniczyło pięcioro uczniów naszej szkoły: Kamil Samoraj (2018r), Patrycja Mysiorska (2017r) i Katarzyna Szczubełek (2017r),  Klaudia Deptuła (2016r) i Mateusz Galbarczyk (2016r).

Tegorocznym uczestniczkom eliminacji okręgowych życzymy pozytywnych motywacji w czasie przygotowań oraz sukcesów w rywalizacjach do etapu centralnego.

Opiekun uczniów
Joanna Mazurowska