Poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 2 28.02.2016 uczestniczył w uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. Wojciecha, poświęconej Żołnierzom Wyklętym.