Udział „innowacyjnych” ekonomistów w uroczystym Capstrzyku Niepodległościowym.

Biało-czerwona 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, jak piękna i uroczysta. Poczet sztandarowy i „innowacyjni” ekonomiści po raz kolejny uczestniczyli w uroczystych obchodach narodowego Święta Niepodległości reprezentując ZS nr 2 wraz z reprezentacją grona pedagogicznego: p. Iwoną Dołżycką, p. Danutą Grabarek i p. Jolantą Miklaszewicz-Nestoruk. Capstrzyk Niepodległości z udziałem wojska, policji, straży pożarnej, mieszkańców miasta, władz samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i szkół rozpoczął uroczyste obchody Święta Niepodległości w naszym powiecie. Patriotyczną uroczystość organizuje Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny Mrągowo wspólnie z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Asystę honorową stanowiły pododdziały: żołnierzy WOSzK Mrągowo, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej oraz harcerzy. Odczytaniem Apelu Pamięci i salwą honorową oddano hołd wszystkim walczącym o istnienie oraz suwerenność państwa Polskiego. Udział w uroczystościach patriotycznych jest jednym z elementów współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi naszego powiatu w ramach innowacji pedagogicznej „Z myślą o służbie” w zawodzie technik ekonomista. Delegacja naszych ekonomistów złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP. Katarzyna...

Więcej

„Innowacyjna wywiadówka” 2017

4 października w auli Zespołu Szkół nr 2 odbyło się drugie spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i ich rodziców z autorami innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista – Z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje ucznia.”  Spotkanie to było doskonałą okazją do poznania się wszystkich uczestników innowacji, przekazania istotnych założeń zajęć i ich celów oraz wymiany spostrzeżeń. Uczniowie klasy drugiej podzielili się swoimi wrażenia oraz przygotowali prezentację multimedialną prezentującą ich osiągnięcia. Zespół ds. innowacji w składzie: Danuta Grabarek – Kierownik Szkolenia Praktycznego, Iwona Dołżycka, Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk, Anna Bańkowska, Katarzyna Krawczyk – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych zapoznały uczestników spotkania z harmonogramem wdrażania innowacji. Przedstawiły działania cykliczne zaplanowane do realizacji w 3-letnim cyklu kształcenia oraz dodatkowe działania zaproponowane przez partnerów innowacji: Komendę Powiatową Policji w Mrągowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie oraz Szpital Mrągowski będący partnerem ZS nr 2 od tego roku szkolnego. Rodzice byli pod ogromnym wrażeniem podejmowanych działań i byli dumni z tego, że ich dzieci kształcą się w takich innowacyjnych...

Więcej

„Z myślą o służbie” – odsłona druga

To już po raz drugi oficjalnie startuje innowacja pedagogicznej: Z MYŚLĄ O SŁUŻBIE – program zajęć rozwijających kompetencje ucznia w zawodzie technik ekonomista. Start innowacji dotyczy klasy pierwszej, natomiast innowacja jest kontynuowana w klasie drugiej zgodnie z przyjętym harmonogramem. Członkowie zespołu do spraw innowacji wraz z dyrektorem ZS nr 2 p. Agnieszką Pytel podczas oficjalnego spotkania omówili  działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017 oraz ustalili formy współpracy, na nowy rok szkolny, z przedstawicielami mrągowskiej Komendy Powiatowej Policji – reprezentowanej przez Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Andrzeja Skola, Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez z-cę Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Jarosława Jakubika, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego reprezentowanego przez  Komendanta Ośrodka ppłk Wojciecha Choińskiego oraz ppor. Tomasza Olendra, oraz przedstawicielem Szpitala Mrągowskiego reprezentowanego przez p. Izabelę Dzierzgowską specjalistę ds. bhp i inspektora ppoż., którzy będą nas wspierać w innowacyjnych działaniach. Innowacja pedagogiczna została wprowadzona w zawodzie technik ekonomista po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 i jest kontynuowana. Od roku szkolnego 2017/2018 w innowacji pedagogicznej uczestniczą również uczniowie klasy pierwszej kształcącej się w zawodzie technik ekonomista. Katarzyna...

Więcej

Jak nie paść ofiarą handlu ludźmi? Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z mrągowskich szkół.

8 06.2017 r. uczniowie klasy 1d uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa – praca w Holandii”, zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Urzędem Miejskim w Mrągowie i Zespołem Szkół nr 1. Tematem spotkania był proceder handlu ludźmi oraz przestępstwa towarzyszące temu zjawisku. Prelekcje prowadziły funkcjonariuszki policji holenderskiej: pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland i pani Dorota Dines z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz przedstawicielka  Komendy Głównej Policji podkom. Katarzyna Świątek. Głównym celem zorganizowanego spotkania było przekazanie młodzieży szkolnej informacji o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową oraz o możliwościach  zabezpieczenia się przed przestępstwami związanymi z wyzyskiem czy zmuszaniem do pracy. W trakcie spotkania funkcjonariuszki policji przedstawiły następujące  zagadnienia: Bezpieczny wyjazd do pracy na terytorium Holandii – przygotowanie i zabezpieczenie; Warunki pracy w Holandii – praca w warunkach niebezpiecznych, płace i zakwaterowanie; Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii; Wyzysk w pracy jako forma handlu ludźmi  i obszary wyzysku pracowniczego; Gdzie szukać pomocy gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?; Przybyli na spotkanie mieli ponadto możliwość zapoznania się z  konkretnymi przypadkami handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii. (Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc  współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary). w imieniu zespołu ds. innowacji Anna Bańkowska Źródło: KPP Mrągowo...

Więcej

Logistyka służb ratunkowych

Wypadki masowe i komunikacyjne, pożary czy katastrofy stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnych służb ratunkowych, a przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej. Pracę strażaków, organizację jednostki ratowniczo-gaśniczej, wyposażenie sprzętowe i logistyczną organizację procesu ratunkowego mogli poznać podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Młodzi logistycy mogli poznać tajniki pracy strażaków ze szczególnym uwzględnieniem: struktury organizacyjnej KP PSP w Mrągowie zasobów ludzkich (pracownicy mundurowi i pracownicy cywilni) wyposażenia technicznego, sprzętu gaśniczo-ratunkowego, środków transportu systemu szkoleń. Bardzo ważną dla logistyki zdarzeń ratunkowych jest organizacja pracy i podział obowiązków na miejscu zdarzenia. W związku z tym na miejscu można wyróżnić następujące fazy: Faza wstępna obejmuje pierwsze minuty od wystąpienia zda­rzenia. Na tym etapie najważniejsze jest szybkie rozpoznanie zagrożenia występującego na miejscu zdarzenia oraz powiadomienie odpowiednich służb. Osoby poszkodowane w dużej mierze są zdani tylko na siebie i ewentualną pomoc współuczestników lub świadków zdarzenia. Faza konsolidacji rozpoczyna się w momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Istotną rolę odgrywa w tej fazie szybka mobilizacja służb ratowniczych, sprawne zarządzanie poszczególnymi służbami i zgromadzenie odpowiednich sił i środków w zależności od potrzeb. Na tym etapie dochodzi do ogólnej oceny zdarzenia, wstępnej segregacji medycznej poszkodowanych, wstępnego leczenia na miejscu zdarzenia oraz opanowania reakcji tłumu. Od sprawności przeprowadzonych działań w tej fazie w znacznym stopniu zależy wielkość poniesionych strat w wyniku katastrofy. Faza usuwania skutków, która obejmuje leczenie poszkodowanych w warunkach szpitalnych najlepiej o jak najwyższej referencyjności, a także usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia. Na tym etapie rozpoczynają się także prace dochodzeniowe wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Faza odległa obejmuje likwidację odległych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Na tym etapie dokonuje się analizy zdarzenia i przeprowadzonych działań ratowniczych w celu usprawnienia ich funkcjonowania w przyszłości. Tegoroczna wyprawa młodych logistyków w największym stopniu była zwrócona na organizację pracy strażaków. W przypadku działań ratunkowych profesjonalizm i bezpieczeństwo strażaków jest najważniejsze, tutaj nie można się mylić nawet raz. Należy zwrócić uwagę również na ogromne znaczenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i ich miejsce w operacyjnym wsparciu zawodowych strażaków. Katarzyna...

Więcej

Szkoła z poLOTem czyli… oczekiwanie na lądowanie

Pod takim hasłem 6 czerwca 2017 r. grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2 oraz nauczycielki zespołu ekonomiczno–logistycznego p. Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk oraz Iwona Dołżycka zwiedzali Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Zwiedzaniu towarzyszyły wielkie emocje i pozytywny stres u zwiedzających. Przesympatyczny przewodnik Pan Jerzy Stawicki wprowadził nas na lotnisko jak wylatujących turystów. Oczywiście wszystko to było tylko próbą przed wielkim wylotem, ponieważ musieliśmy wrócić do szkoły. Udało się nam przejść przez odprawę bagażową, kontrolę osobistą i zwiedzić szczegółowo port lotniczy. Lotniskowym autobusem odbyliśmy podróż po miejscach, których w rzeczywistych warunkach nie odwiedzają przylatujący i odlatujący pasażerowie. Spotkaliśmy się ze pracownikami Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz mieliśmy bliskie spotkanie z „panterą”. Służby mundurowe zademonstrowały nam pokaz wodny na wypadek zagrożenia pożarowego, a jednocześnie mieliśmy okazję zwiedzić wozy strażackie przygotowane specjalnie na obsługę lotnisk. Ciekawostką naszej wyprawy było spotkanie z sokolnikiem, przemiłym człowiekiem, wielkim pasjonatem swojej pracy. Mogliśmy nie tylko zobaczyć na czym polega jego praca, ale niektórzy z nas mogli jej dotknąć trochę bliżej. Trzymaliśmy na własnych rękach jastrzębia, który ma na lotnisku do wykonania tak ważne zadanie jak pracownicy obsługi lotniska. Na koniec Pan z lotniskowego baru zaserwował nam odlotowego burgera w zestawie z sokiem owocowym. Dla części z nas była to pierwsza wizyta na lotnisku, ale doświadczenie ,które zdobyliśmy wykorzystamy na pewno. Ponieważ uczeń naszej szkoły to mobilny absolwent, któremu nie straszny żaden lot. Iwona Dołżycka Jolanta...

Więcej