Wizyta ekonomistów w Straży Pożarnej

Od 3 lat nasza szkoła, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Z myślą o służbie” współpracuje z kilkoma mrągowskimi instytucjami. Dzięki wspólnym działaniom uczniowie klas ekonomicznych mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Jednym z partnerów szkoły jest Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie, którą 27 maja odwiedzili uczniowie klasy 1D kształcący się w zawodzie technik ekonomista. Wizyta w Straży Pożarnej była niezwykle pouczająca, a gospodarze bardzo gościnni. Strażacy oprowadzili nas po całym obiekcie. Pokazali pomieszczenia, w których spędzają czas pełniąc służbę oraz garaże z wozami strażackimi i pozostałym sprzętem. Opowiedzieli o swojej codziennej pracy w obiekcie jak też o niebezpiecznych sytuacjach związanych z ratowaniem ludzkiego życia. Na koniec uczniowie dowiedzieli się , jak wygląda nabór do służby w straży pożarnej i jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne. Wszystko to z pewnością niejednemu z nich pozwoli snuć piękne plany na przyszłość… A oto jak zapamiętali wizytę uczniowie… „Podobała mi się atmosfera spotkania. Widać, że strażacy poza pracą są dla siebie jak rodzina. Często narażają swoje życie ratując czyjeś i to jest dla nich najlepszą nagrodą.” Julia „Nie wiedziałem, że w straży są 24-godzinne zmiany i że strażacy sami dla siebie gotują.” Adrian Podobało mi się bardzo ze względu na gościnność i uprzejmość strażaków. Zdziwiło mnie, że w straży są pomieszczenia takie jak pralnia, sypialnia, kuchnia itp.” Angelika „Cieszę się, że mogłem obejrzeć remizę i dowiedzieć się czegoś nowego.” Tomek „Miłe doświadczenie, mili ludzie, trochę przydatnej wiedzy o pracy i technikach działania strażaków.” Filip „Wyjście było bardzo fajne. Strażacy ciekawie opowiadali o swojej pracy dorzucając do tego historie z życia.” Agata „Podobało mi się, kiedy oprowadzający nas strażak zjeżdżał z rury strażackiej. Zdziwiło mnie jak dużo sprzętów ratujących życie musi mieć strażak i jak dużo musi umieć. Na pewno nie jest to praca dla każdego.”...

Więcej

Z myślą o przyszłości… w policji

18 lutego uczniowie klasy 1d Technikum Ekonomicznego wraz z nauczycielkami p. Anną Bańkowską i p. Jolantą Miklaszewicz-Nestoruk udali się do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Spotkanie poprowadziła oficer prasowy KPP młodszy aspirant pani Dorota Kulig. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała efekty swojej pracy w postaci wcześniej przygotowanych plakatów, pokazujących własne wyobrażenia na temat pracy policjanta. Uczniowie przedstawili między innymi zalety i wady pracy w policji, cechy wzorowego policjanta oraz porównali pracę i wyposażenie współczesnych policjantów z tym, co było dawniej. Pani Dorota Kulig zapoznała uczniów z zadaniami i strukturą organizacyjną KPP w Mrągowie, przedstawiła stopnie policyjne oraz przybliżyła proces rekrutacji. Uczniowie obejrzeli również film prezentujący test sprawnościowy z postępowania kwalifikacyjnego do pracy w policji oraz film o Szkole Policji w Słupsku. Chętni mogli przymierzyć pełny ubiór będący zabezpieczeniem funkcjonariusza w akcji. Cała grupa miała poza tym możliwość wejścia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Miejsce to, z oczywistych powodów, wydało się wszystkim na tyle odpychające, że nikt z własnej woli nie chciałby się tam znaleźć. Za ciekawą lekcję na temat zawodu policjanta młodzież podziękowała wręczając p. aspirant drobny prezent w postaci prezentacji multimedialnej z imprezy patriotycznej Razem dla Niepodległej. Przypomnijmy, że wspomniana impreza odbyła się w październiku 2018r. w ramach obchodów jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości i została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 2 we współpracy z mrągowskimi służbami mundurowymi WOSzK, KPP w Mrągowie i Strażą Pożarną. Warto na koniec podkreślić, że zarówno spotkanie w komendzie policji jak i pozostałe działania podejmowane w klasach ekonomicznych, związane są z realizacją innowacji pedagogicznej Technik ekonomista – z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje ucznia. Anna...

Więcej

Ekonomistki z 2d mają sokole oko

Grupa dziewcząt z klasy 2d rozpoczęła zajęcia na strzelnicy nabywając nowe umiejętności pod okiem instruktora Pana Zygmunta Jurka. Są to jedne z pierwszych praktycznych zajęć, które pozwolą dziewczynom strzelać w same dziesiątki nie tylko na strzelnicy. Za tydzień ze strzelaniem zmierzą się chłopaki zobaczymy czyje strzały okażą się bardziej celne. Byłam, widziałam, potwierdzam i życzę kolejnych dobrych strzałów. Opiekun grupy: Iwona...

Więcej

Projekt – „Lekcje z ZUS”

Po raz czwarty w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”. Projekt kończy się Olimpiadą pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 20 uczniów klasy 2d kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięło udział w projekcie. Po odbyciu czterech godzin lekcyjnych zaplanowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uczestnicy odpowiadali w ciągu 30 minut na 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczniowie świetnie poradzili sobie z dosyć trudnymi pytaniami. Spośród wszystkich osób biorących udział, Komitet Szkolny wybrał 3 osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testu i zostają jako zespół zgłoszone do udziału w II etapie. Są to Olga Piszczatowska, Magdalena Sieczka i Julia Romaniuk. Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja w styczniu 2019. Jolanta...

Więcej

Strzał w 10-tkę – czyli, jak ekonomiści potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym…

21 listopada br. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje ucznia” innowacyjni ekonomiści z klasy 2D ponad dwugodzinnymi zajęciami teoretycznymi rozpoczęli przygodę ze strzelaniem z urządzeń pneumatycznych. Wykłady poprowadził licencjonowany instruktor strzelectwa sportowego Pan Zygmunt Jurek. Uczniowie zapoznali się z pojęciem, rodzajami broni, zasadami wydawania pozwoleń na broń, odpowiedzialnością karną. Instruktor zapoznał uczniów z przeznaczeniem i budową urządzeń pneumatycznych, karabinów i pistoletów sportowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z regulaminem strzelnicy, porządkiem na strzelnicy oraz osobami funkcyjnymi na strzelnicy. Zajęcia odbyły się w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie w pomieszczeniu zaadaptowanym przez LOK Mrągowo na strzelnicę. Celem zajęć jest upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, nauka bezpiecznego posługiwania się urządzeniami pneumatycznymi, pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym młodzieży szkolnej, kształtowanie cech charakteru i postaw ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą a także kształtowanie u młodzieży pożądanych cechy charakteru takich jak wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie i rozwaga. Zajęcia stanowią wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i relaks po dniu spędzonym w szkole. Wspólne spotkania są doskonałym przykładem rozwijania relacji interpersonalnych, zacieśniania więzi koleżeńskich i przyjacielskich. Wszystkim innowacyjnym ekonomistom życzymy jak najlepszego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce podczas kolejnych spotkań na strzelnicy – czyli samych strzałów w środek tarczy. Zespół...

Więcej

Udział „innowacyjnych” ekonomistów w Capstrzyku Niepodległości z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Poczet sztandarowy i „innowacyjni” ekonomiści z klas 1d, 2d i 3d po raz kolejny uczestniczyli w uroczystych obchodach narodowego Święta Niepodległości reprezentując ZS nr 2 wraz z reprezentacją grona pedagogicznego: p. Dyrektor Agnieszką Pytel, p. Iwoną Dołżycką, p. Danutą Grabarek, p. Jolantą Miklaszewicz-Nestoruk, p. Anną Bańkowską i p. Katarzyną Krawczyk. Capstrzyk Niepodległości z udziałem wojska, policji, straży pożarnej, mieszkańców miasta, władz samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i szkół był jednym z uroczystych obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście. Patriotyczną uroczystość organizuje Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo wspólnie z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Asystę honorową stanowiły pododdziały: żołnierzy WOSzK Mrągowo. Odczytaniem Apelu Pamięci i salwą honorową oddano hołd wszystkim walczącym o istnienie oraz suwerenność państwa Polskiego. Udział w uroczystościach patriotycznych jest jednym z elementów współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi naszego powiatu w ramach innowacji pedagogicznej „Z myślą o służbie” w zawodzie technik ekonomista. Delegacja naszych ekonomistów złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości...

Więcej