Nasze filmy

Zapraszamy do obejrzenia filmów z naszej szkoły. 2019 Targi Edukacji i Pracy 2019   2018     2016 2015 ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA 🙂        ...

Więcej

Technik logistyk

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Praktyka zawodowa Technik logistyk 333107 SPL.01. Obsługa magazynów koniec klasy 3     w klasie 3 (140 godz.)   w klasie 4 (140 godz.)   SPL.04. Organizacja transportu koniec klasy 4   INNOWACJA PROGRAMOWA Od logistyka do spedytora   W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej...

Więcej

Technik organizacji turystyki

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Praktyka zawodowa Technik organizacji turystyki    422104 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych koniec klasy 3        w klasie 3 (140 godz.)       w klasie 4 (140 godz.) HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych koniec pierwszego półrocza klasy 5   Organizator turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe. Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny...

Więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Praktyka zawodowa Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań koniec klasy 3    w klasie 2 (140 godz.) w klasie 3 (140 godz.) HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych koniec pierwszego półrocza klasy 5   Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi...

Więcej

Technik hotelarstwa

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Praktyka zawodowa Technik hotelarstwa 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie koniec klasy 4       w klasie 3 (140 godz.)     w klasie 4 (140 godz.) HGT.06. Realizacja usług w recepcji     Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, które świadczy wykorzystując nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych Praca: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność...

Więcej

Technik ekonomista

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Praktyka zawodowa Technik ekonomista 331403     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. koniec klasy 3    w klasie 3 (140 godz.)   w klasie 4 (140 godz.) EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych koniec klasy 4      Uczniowie w trakcie nauki w technikum ekonomicznym 5 letnim mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji i uzyskania tytułu technika ekonomisty i technika rachunkowości. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej. EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – egzamin odbywa się pod koniec klasy czwartej. EKA.07. – Prowadzenie rachunkowości – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy piątej. Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi – tego nauczysz się w naszej szkole.   Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza,...

Więcej