Kalendarium

Poniedziałek, 2024-06-17

Imieniny: Laury, Leszka

XIII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO: ”Matematyka codziennie”- już za nami. Znamy wyniki

29.03.2023 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 10 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu: I LO – 4 zespoły; CKZiU – 2 zespoły oraz 4 drużyny z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Celem konkursu było upowszechnianie matematyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,  wskazanie jej zastosowania w życiu codziennym oraz integracja uczniów i nauczycieli.

Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego .Zadania przygotowała oraz prace konkursowe oceniła komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Cienka – nauczyciel matematyki, Małgorzata Rogińska – nauczyciel matematyki.

O wynikach konkursu uczestnicy zostali poinformowani podczas spotkania podsumowującego konkurs w dniu 21.04.2023r. Nagrody i dyplomy wręczyły uczestnikom konkursu: Starosta Powiatu Mrągowskiego - p. Barbara Kuźmicka-Rogala oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 - p. Agnieszka Pytel.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – kl. 3a I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie

II miejsce – kl. 3c I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie

III miejsce – kl. 3d I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie

III miejsce – kl.3e Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie

IV miejsce – kl. 3 TIp Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorzy konkursu:

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  2. Krysiak Ubezpieczenia
  3. Halo Taxi Giżycko
  4. Absolwent szkoły: Dominik Marcinkjan
  5. Sponsor anonimowy
  6. Nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki w ZS2 w Mrągowie.