Kalendarium

Wtorek, 2024-05-21

Imieniny: Jana, Moniki

Rekrutacja 2024/2025

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawa  prawo oświatowe).

Dyrektor Zespołu Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły informuje, że przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Rekrutacja do zawodu nauczanego
w Technikum nr 1 w ZS nr 2 w Mrągowie

Język polski

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik ekonomista,

technik logistyk

Matematyka

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik ekonomista,

technik logistyk

Język obcy nowożytny

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik ekonomista,

technik logistyk

Geografia

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik ekonomista,

technik logistyk