Kalendarium

Poniedziałek, 2023-10-02

Imieniny: Racheli, Slawy

Rekrutacja 2023/2024

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawa  prawo oświatowe).

Dyrektor Zespołu Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły informuje, że przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Rekrutacja do zawodu nauczanego
w Technikum nr 1 w ZS nr 2 w Mrągowie

Język polski

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik ekonomista,

technik logistyk

Matematyka

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik ekonomista,

technik logistyk

Język obcy nowożytny

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik ekonomista,

technik logistyk

Geografia

technik hotelarstwa,

technik organizacji turystyki,

technik ekonomista,

technik logistyk

Biologia

technik żywienia i usług gastronomicznych,