WYLOGUJ_SIE_DO_ZYCIA

Dnia 23 stycznia 2014 roku klasa 2 G wraz z Samorządem Szkolnym przeprowadziła ogólnopolską akcję „Wyloguj się do życia”, która miała na celu  zwrócenie uwagi jak największej liczby uczniów naszej szkoły na zagrożenia wynikające z nieograniczonego korzystania z komputera, Internetu  i telefonów oraz zachęcenie do szukania zdrowej równowagi między światem wirtualnym a realnym.

„Wyloguj się do życia” to pierwszy ogólnopolski projekt społeczny na tak dużą skalę poruszający temat uzależnienia od Internetu i komputera. Realizowany jest przez Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych – FIRST i finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Do udziału w projekcie udało się zaangażować w charakterze Ambasadora jednego z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych wśród młodych ludzi rapera – Wojtka Sokoła Sosnowskiego, który jest  również współtwórcą koncepcji filmu „Wyloguj się do życia” i gra w nim jedną z ról.

Akcja w szkole trwała od trzeciej do szóstej godziny lekcyjnej. Na pierwszej lekcji uczniowie każdej klasy otrzymali scenariusz imprezy, a w trakcie trzeciej lekcji pudełka z logo akcji, do których należało zebrać telefony komórkowe. Pudełka te zostały „zaplombowane” przez organizatorów i zostały pod opieką gospodarza każdej z klas do szóstej godziny lekcyjnej. Na przerwach zamiast trenować kciuki na swych komórkach uczniowie mogli obejrzeć film pt. „Wyloguj się do życia”. W czasie kolejnej przerwy  na arkuszach papieru otrzymanych od organizatorów tworzyli krótkie opowiadania o niesamowitych przygodach Chomiczków. Chętni mogli także przystąpić do wypełnienia ankiety pt. „Sprawdź, czy czas się wylogować?” Każdy uczestnik akcji dostał naklejkę z logo akcji oraz ulotkę promującą projekt.

Jury konkursowe w składzie:  p. W. Olencka, p. M. Lewkowicz, p. R. Nowotnik oceniło wyniki akcji. Wzięto pod uwagę procentowy udział klasy w akcji wyłączania telefonu, wartość artystyczną opowiadania oraz średni klasowy wynik ankiet. Werdykt został ogłoszony 24 stycznia 2014 roku. Wygrana klasa -3 E otrzymała dyplom i symboliczną nagrodę. Klasy, które przyłączyły się do wspólnej zabawy z pewnością miło spędziły czas bez korzystania z Internetu oraz telefonów.