Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - biblioteka pedagogiczna w Mrągowie

Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie, która jest w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół nr 2, w maju 2024 r. otrzymała dofinansowanie z NPRCz 2.0 na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia biblioteki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa