Kalendarium

Piątek, 2023-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

„Moje zakończenie” – konkurs literacki

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich do udziału w konkursie pt. "Moje zakończenie"

Cele konkursu: promowanie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, motywowanie do twórczości inspirowanej lekturą, zachęcanie do samodzielnych prób literackich, podnoszenie kultury słowa.

Zadaniem uczestników jest napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki lub opowiadania. Pracę należy napisać w edytorze tekstu, czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Należy również  podać imię i nazwisko autora oraz tytuł książki lub opowiadania, do którego napisane zostało nowe zakończenie.

Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pozytywnymi uwagami z zachowania (punkty dodatnie).

Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy przesłać na adres mailowy biblioteki szkolnej: biblioteka.zs2.mragowo@gmail.com do 17 grudnia 2023 r.