Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Uzależnienia - zagrożenie cywilizacyjne. Warsztaty profilaktyczne.

 22 maja 2023 roku w naszej szkole gościliśmy pana Leszka Dowgiałło, pedagoga i znanego profilaktyka.

Pan Dowgiałło spotkał się z uczniami ze wszystkich klas. Rozmawiał z młodzieżą o współczesnych zagrożeniach, jakimi są uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania młodzież miała czas na zadawanie pytań i owocną dyskusję. W ocenie młodzieży, zajęcia były bardzo ciekawe.

 Warsztaty zostały zorganizowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Miasta przeznaczonych na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii, jak również Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo.