Z myślą o służbie w policji

Uczniowie klasy 1D kształcący się w zawodzie technik ekonomista z nauczycielkami p. Iwoną Dołżycką i p. Danutą Grabarek w ramach innowacji pedagogicznej uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-poznawczym w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie. Spotkanie prowadziła asp. sztab. p. Joanna Dawidczyk.

Pani aspirant zapoznała uczniów z krótkim rysem historycznym policji, jej zadaniami i strukturą organizacyjną KPP w Mrągowie. Przedstawiła uczniom stopnie policyjne oraz broń dostępną w policji.

Z zainteresowaniem i ciekawością uczniowie przysłuchiwali się informacjom na temat warunków postępowania kwalifikacyjnego koniecznym, aby dostać się do pracy w policji. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający test sprawności fizycznej.

Na koniec wizyty mieliśmy możliwość wejścia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Nie były to przyjemne momenty tego spotkania, dlatego życzyliśmy sobie wzajemnie, aby w przyszłości nikt z nas nie musiał korzystać z tego miejsca.

Uczniowie podziękowali za poświęcony czas i przybliżenie zawodu policjanta. Przedstawiliśmy też krótką prezentację multimedialną o wozach policyjnych jakich używa policja w kraju i za granicą oraz ciekawostki z życia policjanta pełniącego służbę poza granicami naszego kraju.

Iwona Dołżycka

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27