Razem dla Niepodległej

POLSKA, Nasza wielka i mała Ojczyzna…. Prawie dokładnie 100 lat temu wyzwoliła się z niewoli zaborców, powstała z uciemiężenia, stała się wolnym niezależnym krajem samo decydującym o swoich losach….

Dokładnie 11 listopada 1918 roku państwo polskie wróciło na mapy, a dzięki tym wydarzeniom my dziś możemy świętować razem 100-rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, stąd też idea wydarzenia patriotyczno-edukacyjnego „Razem dla Niepodległej” zorganizowanego przez nauczycieli ZS nr 2 w Mrągowie.

Event patriotyczny odbył się 24 października 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, Dyrekcji ZS nr 2, Rady Rodziców przy ZS nr 2 , Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie wraz z uczniami i nauczycielami oraz media lokalne.

Jednak najważniejszymi gośćmi i uczestnikami konkurencji patriotycznych byli uczniowie ZS nr 2 w Mrągowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista: 1d, 2d, 3e i klasy kształcące się w zawodzie technik logistyk: 1e, i 2e wraz z wychowawcami.

Celem wydarzenia było promowanie wśród młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

Organizatorem imprezy patriotycznej „Razem dla Niepodległej”  był zespół ds. innowacji pedagogicznej realizowanej w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” w składzie: Anna Bańkowska, Iwona Dołżycka, Danuta Grabarek, Katarzyna Krawczyk, Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk we współpracy z lokalnymi instytucjami mundurowymi: Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie.

Uczniowie zmagali się w dziewięciu patriotycznych konkurencjach łącząc i integrując całą społeczność  ZS nr 2 do wspólnej zabawy:

Konkurencja 1: Pieśń patriotyczna

  • „O mój rozmarynie”
  • „Maszerują strzelcy”
  • „Serce w plecaku”
  • „Czerwone maki na Monte Casino”
  • „Przybyli ułani pod okienko”

Konkurencja 2: Konkurencja sprawnościowa przygotowana przez Straż Pożarną

Konkurencja 3: Test wiedzy przygotowany przez WOSZK

Konkurencja 4: Praca plastyczna interpretująca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny itp.„Razem dla Niepodległej”

Konkurencja 5: Test sprawnego oka – konkurencja przygotowana przez Policję

Konkurencja 6: Konkurencja sprawnościowa przygotowana przez Policję

Konkurencja 7: Zamki i budowle Niepodległej

Konkurencja 8: „Smaki Niepodległej”

Konkurencja 9: Karta urodzinowa dla Niepodległej – konkurs plastyczny

Uczniowie mogli wykazać się również znajomością wydarzeń, postaci i sprzętu wojskowego podczas zabawy patriotycznej Koło fortuny przygotowanej i przeprowadzonej przez Panią Magdalenę Lewkowicz.

Wsparcie organizacyjne i techniczne wydarzenia zapewnili: p. Grzegorz Ciosek wraz uczennicami klasy 2c (oprawa gastronomiczna), p. Piotr Wichowski (nagłośnienie), Wioleta Olencka (oprawa graficzna) oraz p. Maria Denkiewicz.

Cele i założenia wydarzenia zostały spełnione na najwyższym poziomie. Wszystkie klasy zaprezentowały się na maksimum swoich możliwości, wszystkie zostały zwycięzcami. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła klasa 2d wraz z wychowawcą p. Iwoną Dołżycką, która otrzymała specjalną nagrodę.

Wszystkie klasy zostały nagrodzone upominkami, które ufundowała Rada Rodziców przy ZS nr 2 w Mrągowie.

Dziękujemy Wam młodzieży ZS nr 2 za aktywny udział i wspólną zabawę 🙂 Jesteście wielcy i wszyscy jesteście wygranymi!!!!

Katarzyna Krawczyk

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27