Przygodę ze strzelaniem czas zacząć…

W ramach innowacji pedagogicznej w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” młodzież rozpoczęła zajęcia strzeleckie. Realizację programu zajęć rozwijających kompetencje ucznia „innowacyjni” ekonomiści rozpoczęli ponad dwugodzinnymi zajęciami teoretycznymi ze strzelectwa z urządzeń pneumatycznych. Wykład poprowadził licencjonowany instruktor, sędzia strzelecki p. Zygmunt Jurek.

Młodzież zapoznana została z:

  • pojęciem i rodzajami broni
  • zasadami wydawania pozwoleń na broń
  • odpowiedzialnością karną
  • przeznaczeniem i budową urządzeń pneumatycznych, karabinów i pistoletów sportowych. Uczestnicy zajęć poznali regulamin i zasady zachowania porządku oraz osoby funkcyjne na strzelnicy. Zajęcia odbyły się w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie zaadaptowanej przez LOK Mrągowo.

Celem zajęć jest upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, nauka bezpiecznego posługiwania się urządzeniami pneumatycznymi, pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym młodzieży szkolnej, kształtowanie cech charakteru i postaw ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą a także kształtowanie u młodzieży pożądanych cechy charakteru takich jak wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Zajęcia stanowią ciekawy pomysł na spędzanie czasu wolnego. Wszystkim innowacyjnym ekonomistom życzymy jak najlepszego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce podczas kolejnych spotkań na strzelnicy – czyli samych strzałów w środek tarczy.

Zespół ds. innowacji

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27