Katyń… ocalić od zapomnienia.

mjr_kaminski„Chwała bohaterom, tym znanym z imienia i nazwiska i tym bezimiennym.
Tym, którzy zginęli z bronią w ręku, w tamtej wielkiej wojnie
i tym, którzy zginęli nad dołami śmierci, na nieludzkiej ziemi,
z rąk oprawców z NKWD tak jak śp. major Romuald Kamiński”

(Komendant WOSzK ppłk Wojciech Choiński)


24 maja reprezentacja uczniów z klasy Id kształcących się w zawodzie technik ekonomista oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 2 uczestniczyli w doniosłej uroczystości, która odbyła się na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Uroczystość była poświęcona oficerowi Wojska Polskiego majorowi Romualdowi Kamińskiemu zamordowanemu i pochowanemu w zbiorowej mogile w Katyniu i związana jest z ogólnopolskim programem, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz posadzenie Dębu Pamięci, którego dokonali Komendant Ośrodka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Julian Osiecki i Pani Magdalena Lewkowicz, Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego.

Warto przypomnieć, że uczniowie TE mieli możliwość zwiedzenia WOSzK-u oraz uczestniczenia w ceremonii dzięki ścisłej współpracy z ośrodkiem w ramach wprowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej – Z myślą o służbie.

M. Labusch-Kaliszewska

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27