„Z myślą o służbie” – odsłona druga

To już po raz drugi oficjalnie startuje innowacja pedagogicznej: Z MYŚLĄ O SŁUŻBIE – program zajęć rozwijających kompetencje ucznia w zawodzie technik ekonomista. Start innowacji dotyczy klasy pierwszej, natomiast innowacja jest kontynuowana w klasie drugiej zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Członkowie zespołu do spraw innowacji wraz z dyrektorem ZS nr 2 p. Agnieszką Pytel podczas oficjalnego spotkania omówili  działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017 oraz ustalili formy współpracy, na nowy rok szkolny, z przedstawicielami
mrągowskiej Komendy Powiatowej Policji – reprezentowanej przez Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Andrzeja Skola,
Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez z-cę Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Jarosława Jakubika,
Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego reprezentowanego przez  Komendanta Ośrodka ppłk Wojciecha Choińskiego oraz ppor. Tomasza Olendra,
oraz przedstawicielem Szpitala Mrągowskiego reprezentowanego przez p. Izabelę Dzierzgowską specjalistę ds. bhp i inspektora ppoż., którzy będą nas wspierać w innowacyjnych działaniach.

Innowacja pedagogiczna została wprowadzona w zawodzie technik ekonomista po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 i jest kontynuowana. Od roku szkolnego 2017/2018 w innowacji pedagogicznej uczestniczą również uczniowie klasy pierwszej kształcącej się w zawodzie technik ekonomista.

Katarzyna Krawczyk

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27