Uwaga kandydaci!!!

Po otrzymaniu świadectw i wyników egzaminu zewnętrznego proszę wprowadzić dane o osiągnięciach (oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu) do systemu naboru elektronicznego. Przyjmowanie oryginałów świadectw 21 czerwca 2019 od godz. 9:00...

Więcej

Milena Olbryś finalistką etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Gastronomia

Milena Olbryś, uczennica 3 klasy w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskała tytuł: FINALISTY XLIII OLIMPIADY  WIEDZY  I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU: GASTRONOMIA. 6 czerwca na eliminacje centralne tej Olimpiady do Hańczowej w Małopolsce przyjechało ponad 200 uczestników, aby wziąć udział w rywalizacji finałowej w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria, agrobiznes oraz leśnictwo. W zawodach trzeciego stopnia mogą brać udział tylko uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych. Samo dotarcie do finału zmagań to wielkie osiągnięcie. W piątek 8 czerwca uczestnicy przystąpili do eliminacji pisemnych, które polegały na rozwiązaniu testu( 60 pytań), a następnie do eliminacji praktycznych. Eliminacje centralne XLIII edycji OWiUR odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Szkoła ta współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Zmagania konkursowe trwały do późnych godzin wieczornych. Przygotowując się do Olimpiady, aby uzyskać dobre wyniki uczniowie musieli czerpać wiedzę z różnych źródeł. Oprócz szkolnych podręczników, również z najnowszej wiedzy branżowej zawartej w podręcznikach  akademickich, a także ze specjalistycznych czasopism. Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia XLIII OWIUR odbyły się w centrum konferencyjnym Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej-Zdrój (woj. małopolskie). W uroczystościach tych uczestniczyło kilkaset osób. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureaci i finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na wiele kierunków studiów. Tytuł finalisty XLIII OWIUR jest dla Mileny kolejnym sukcesem w tym roku szkolnym. W marcu tego roku uzyskała ona bowiem tytuł finalisty XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczennica jest więc finalistką eliminacji centralnych dwóch olimpiad. Brawo Milena ! Do olimpiad przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki Joanny...

Więcej

Nagroda za Przegląd Szkół – wycieczka do Senatu RP

Uczniowie sześciu szkół biorących udział w XIV Przeglądzie Szkół otrzymali bardzo prestiżową i interesującą nagrodę od senator RP Pani Małgorzaty Kopiczko, a mianowicie wycieczkę do Senatu i Sejmu. Na wycieczkę pojechało po 7-8 uczniów z każdej szkoły, tyle mogło zmieścić się w autokarze, w związku z tym mieliśmy możność poznać koleżanki i kolegów z innych szkól powiatu mrągowskiego. Termin wycieczki został zaplanowany na poniedziałek 3 czerwca, w przeddzień 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów, od których zaczęła się demokratyczna Polska. Byliśmy jedyną wycieczką, ponieważ w Sejmie i Senacie trwały prace przygotowawcze do uroczystości mających odbyć się nazajutrz. Wycieczkę rozpoczęliśmy od budynku senatu gdzie wystawiona jest makieta całego obiektu obu izb parlamentu. Przewodnik naszej grupy pokrótce opowiedział o historii polskiego parlamentaryzmu. Obejrzeliśmy salę posiedzeń Senatu, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie obok gabinetu Marszałka Senatu, przeszliśmy słynną kolistą klatką schodową. Na pamiątkowej tablicy ufundowanej w hołdzie senatorom II RP pomordowanym, poległym, zaginionym, zmarłym w latach II wojny światowej oraz powojennym okresie represji odczytaliśmy nazwiska senatorów reprezentujących wiele narodowości i grup etnicznych żyjących w przedwojennej Polsce. Uświadomiliśmy sobie jak różnorodna etnicznie była niegdyś nasza ojczyzna. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie obiekty parlamentu połączone są podziemnymi korytarzami, my jednak przechodziliśmy tymi korytarzami, które można zaobserwować w relacjach telewizyjnych. Wiemy już gdzie przebywają dziennikarze w Sejmie, oraz z którego miejsca są przekazywane wywiady z posłami i senatorami. Tu mamy taką refleksję, że w naturze wnętrza budynków Sejmu i Senatu są mniejsze, niż wydają się w telewizji. W trakcie wycieczki, na galerii sali obrad Sejmu mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać się z fundatorką nagrody Panią Małgorzatą Kopiczko. Pani senator przybliżyła nam kulisy swojej pracy w parlamencie. Opowiedziała jak wiele robi dla naszego regionu pracując w senacie. Otrzymaliśmy od Niej miłe pamiątki z wycieczki. Po spotkaniu z polskim parlamentaryzmem, mieliśmy chwilę na wytchnienie w cienistym parku Łazienek Królewskich. W tak gorącym dniu (31oC!!!) to była wyczekiwana przyjemność. Powrotna podróż do Mrągowa klimatyzowanym autokarem z przesympatycznym Panem Sławomirem Prusaczykiem minęła niepostrzeżenie. Wspomnienia pobytu w tak ważnym miejscu pozostaną na zawsze. Serdecznie dziękujemy Pani Senator Małgorzacie Kopiczko za niezwykłe spotkanie z miejscem funkcjonowania władzy ustawodawczej. Poniżej fotografie z wizyty w parlamencie Fot. Piotr Markowicz Łazienki...

Więcej