„Razem dla Niepodległej”

POLSKA, Nasza wielka i mała Ojczyzna…. Prawie dokładnie 100 lat temu wyzwoliła się z niewoli zaborców, powstała z uciemiężenia, stała się wolnym niezależnym krajem samo decydującym o swoich losach…. Dokładnie 11 listopada 1918 roku państwo polskie wróciło na mapy, a dzięki tym wydarzeniom my dziś możemy świętować razem 100-rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, stąd też idea wydarzenia patriotyczno-edukacyjnego „Razem dla Niepodległej” zorganizowanego przez nauczycieli ZS nr 2 w Mrągowie. Event patriotyczny odbył się 24 października 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, Dyrekcji ZS nr 2, Rady Rodziców przy ZS nr 2 , Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie wraz z uczniami i nauczycielami oraz media lokalne. Jednak najważniejszymi gośćmi i uczestnikami konkurencji patriotycznych byli uczniowie ZS nr 2 w Mrągowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista: 1d, 2d, 3e i klasy kształcące się w zawodzie technik logistyk: 1e, i 2e wraz z wychowawcami. Celem wydarzenia było promowanie wśród młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Organizatorem imprezy patriotycznej „Razem dla Niepodległej”  był zespół ds. innowacji pedagogicznej realizowanej w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” w składzie: Anna Bańkowska, Iwona Dołżycka, Danuta Grabarek, Katarzyna Krawczyk, Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk we współpracy z lokalnymi instytucjami mundurowymi: Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie. Uczniowie zmagali się w dziewięciu patriotycznych konkurencjach łącząc i integrując całą społeczność  ZS nr 2 do wspólnej zabawy: Konkurencja 1: Pieśń patriotyczna „O mój rozmarynie” „Maszerują strzelcy” „Serce w plecaku” „Czerwone maki na Monte Casino” „Przybyli ułani pod okienko” Konkurencja 2: Konkurencja sprawnościowa przygotowana przez Straż Pożarną Konkurencja 3: Test wiedzy przygotowany przez WOSZK Konkurencja 4: Praca plastyczna interpretująca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny itp.„Razem dla Niepodległej” Konkurencja 5: Test sprawnego oka – konkurencja przygotowana przez Policję Konkurencja 6: Konkurencja sprawnościowa przygotowana przez Policję Konkurencja 7: Zamki i budowle Niepodległej Konkurencja 8: „Smaki Niepodległej” Konkurencja 9: Karta urodzinowa dla Niepodległej – konkurs plastyczny Uczniowie mogli wykazać się również znajomością wydarzeń, postaci i sprzętu wojskowego podczas zabawy patriotycznej Koło fortuny przygotowanej i przeprowadzonej przez Panią Magdalenę Lewkowicz. Wsparcie organizacyjne i techniczne wydarzenia zapewnili: p. Grzegorz Ciosek wraz uczennicami klasy 2c (oprawa gastronomiczna), p. Piotr Wichowski (nagłośnienie), Wioleta Olencka (oprawa graficzna) oraz p. Maria Denkiewicz. Cele i założenia wydarzenia zostały spełnione na najwyższym poziomie. Wszystkie klasy zaprezentowały się na maksimum swoich możliwości, wszystkie zostały zwycięzcami. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła klasa 2d wraz z wychowawcą p. Iwoną Dołżycką, która otrzymała specjalną nagrodę. Wszystkie klasy zostały nagrodzone upominkami, które ufundowała Rada Rodziców przy ZS nr 2 w Mrągowie. Dziękujemy Wam młodzieży ZS nr 2 za aktywny udział i wspólną zabawę J Jesteście wielcy i wszyscy jesteście wygranymi!!!! Katarzyna...

Więcej

Nowe doświadczenia z projektem Generation Europe

Dziś w podróż po nowe doświadczenia, naukę i przygodę ruszyła 8 osobowa grupa uczniów z ZS nr 2 w Mrągowie wraz z opiekunami Panią Magdą Lewkowicz i Panią Kornelią Kurowską. Uczniowie dzięki współpracy szkoły z Fundacją Borussia z Olsztyna biorą udział w trzyletnim projekcie Generation Europe. Projekt polsko-niemiecko-hiszpański będzie dotyczył tematyki praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad demokracji. Inicjatorami projektu jest IBB z Niemiec oraz Fundacja Borussia z Olsztyna. Program finansowany jest ze środków UE Erasmus+ oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Czekamy na relacje podczas...

Więcej

Cmentarz w Czerwonkach – działania Mrągowskiego Forum Młodzieży

Czerwonki Wieś lokowana na 30 włókach w 1559 r., kiedy to starosta z Szestna Jerzy von Diebes sprzedał za 90 grzywien trzy włóki sołeckie wolne od czynszu, zasadźcy o nazwisku Hitzschken (Chiczko) ze Śniodowa, który miał założyć wieś czynszową między Mrągowem, Probarkiem a jeziorem Juksty. Na zachodnim brzegu jeziora Juksty powstała wieś o nieregularnej zabudowie, w której w 1693 r. zamieszkała wyłącznie ludność polska. W wyniku różnych klęsk na początku XVIII w. wieś uległa zniszczeniu i wyludnieniu. W 1785 r. było tu zaledwie 8 domów. Pod koniec XVIII w. powstała tu szkoła wiejska. W 1815 r. w Czerwonce było 11 domów z 63 mieszkańcami. W 1818 r. w tutejszej szkole uczył po polsku Jakub Kowalewski, a uczęszczało do niej w tym czasie 18 dzieci. W 1838 r. we wsi było 17 domów i 84 mieszkańców, w 1848 r. – 15 dymów i 100 mieszkańców. W 1870 r. mieszkało we wsi 100 osób. Pokłady gliny umożliwiały uruchomienie na miejscu cegielni, która w okresie międzywojennym należała do Markischa – przedsiębiorcy budowlanego z Mrągowa. Był to zakład nowoczesny, ze sztuczną suszarnią, który w ciągu roku wytwarzał 6 mln sztuk cegieł. W 1928 r. we wsi było 156 mieszkańców i 36 gospodarstw domowych, w tej liczbie 26 gospodarstw rolniczych, z których 5 miało wielkość w granicach 0,5-5 ha, trzy miały areał w granicach 5-10 ha i 18 w granicach 20- 100 ha. W 1930 r. ówczesne władze niemieckie zmieniły urzędową nazwę wsi z Czerwanken na Rotenfelde. Nazwa ta obwiązywała do 1945 r. W jednoklasowej szkole w l935r. uczyło się 38 dzieci. W tym czasie Czerwonka należała do parafii w Mrągowie. ————————— Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 18 października wybrała się do wsi Czerwonki aby uporządkować istniejący tam stary cmentarz. Dlaczego tam? Wiosną o pomoc poprosił Pan Marek Szemiński, któremu nie starcza sił aby samodzielnie wykonać sprzątanie tak rozległego terenu. Dziewczyny z klasy 2d Monika, Alicja, Kinga, Patrycja, Gabrysia postanowiły skorzystać z możliwości dofinansowania na działania młodzieżowe w ramach Mrągowskiego Forum Młodzieży. Napisały projekt związany ze starymi cmentarzami, który spodobał się komisji oceniającej i otrzymał dofinansowanie. Uczennice zakupiły potrzebny sprzęt typu motyki, grabie, rękawice oraz pokryły koszty transportu, znalazły wolontariuszy. Cała grupa z zacięciem walczyła z zarośniętym po pas terenem, odkrywając kolejne nagrobki. Nie wszystkie już można odczytać. Po trzech godzinach pracy cmentarz nabrał kształtów, a mogiły dostały kolejne życie. W trakcie sprzątania czytaliśmy nazwiska, daty, a po akcji Pan Marek opowiedział nam o historii wsi. Planujemy przygotowanie wystawy fotografii z prac oraz krótką odszukaną historią tego zapomnianego miejsca. M.Lewkowicz...

Więcej

Szkolny konkurs matematyczny: „STO ZADAŃ NA STULECIE” już za nami.

W wtorek 23.10.2018 W Zespole Szkół nr 2 odbył się szkolny konkurs matematyczny: „STO ZADAŃ NA STULECIE”. Wzięło w nim udział 10 trzyosobowych zespołów reprezentujących klasy pierwsze, drugie i trzecie. Celem konkursu było upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości, rozbudzenie zainteresowań uczniów, pogłębienie umiejętności matematycznych, jak i integracja klas poprzez wspólną zabawę. Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności wpisując rozwiązania na przygotowane karty odpowiedzi. Następnie, losowali i czytali cytaty sławnych matematyków. Ostatnią konkurencją przygotowaną przez organizatorów była krzyżówka matematyczna, której hasło to: NIEPODLEGŁA. Podczas całej imprezy, w tle, można było posłuchać muzyki Fryderyka Chopina: sonat oraz koncertu fortepianowego e-moll. Zwycięzcy konkursu: I miejsce – reprezentacja klasy 1A II miejsce – reprezentacja klasy 3E III miejsce – reprezentacja klasy 1D. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie: Cienka, M....

Więcej

TOP 10 druga edycja

Po ubiegłorocznej edycji tego badania którego wyniki były bardzo interesujące postanowiłyśmy jeszcze raz sprawdzić jakie są wybory czytelnicze uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie wszystkich klas szkoły odpowiedzieli na ankietę pod nazwą TOP 10, czyli podali tytuły trzech ulubionych książek. Chciałyśmy sprawdzić jakie książki cieszą się największą popularnością wśród młodzieży, a zatem jakie problemy ją zajmują, co jest dla niej najbardziej interesujące. Wyniki ankiety momentami były zaskoczeniem, niektóre wybory były dość oczywiste, zaś inne potwierdziły zainteresowania nastolatków z innych badań przeprowadzonych na terenie naszego kraju. Okazało się również, że niektóre pozycje literackie, mimo że reprezentują popularny nurt fantasy (Sapkowski, Rowling czy Tolkien) zostały napisane przez autorów tworzących w XIXw. m.in. Poe czy Lovercraft. Literatura postapokaliptyczna i dystopijna cieszy się ciągle dużym zainteresowaniem. Uczniowie interesują się również polityką, historią II wojny światowej, biografiami sportowców, profesjonalnym uprawianiem bilardu oraz obserwacją gwiazd. To pokrzepiające. Obyczajowe książki dla młodzieży są bardzo często czytane, wśród autorów najczęściej wskazywani byli John Green, Nicolas Sparks oraz Colleen Hoover. Zaskoczeniem było pojawienie się wśród współczesnych autorów książek obyczajowych nazwiska Krystyny Siesickiej, popularnej wśród dziewcząt w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Literatura fantasy jest reprezentowana przez J.K. Rowling, Andrzeja Sapkowskiego i J.R.R. Tolkiena. Tym razem nie pojawił się zwycięzca z ubiegłego roku czyli „Pieśni lodu i ognia” George’a R. R. Martina, ósmy sezon „Gry o tron” jeszcze się nie pojawił 🙂 I tu zbliżamy się do wyników ankiety ponieważ autorka „Harry’ego Potter’a” znalazła się na pierwszym miejscu z fantastycznym wynikiem 43 wskazań. Następny w kolejce jest cykl o Wiedźminie z liczbą wskazań 19 i trzecie miejsce zajmuje książka Johna Green’a „Papierowe miasta”. Inne książki tego autora również pojawiły się podczas badania. A zatem jak przedstawia się nasz szkolny TOP 10, oto on: TYTUŁ AUTOR LICZBA WSKAZAŃ Harry Potter J.K. Rowling 43 Wiedźmin A. Sapkowski 19 Gwiazd naszych wina J. Green 15 Hobbit J.R.R. Tolkien 13 Kamienie na szaniec A. Kamiński 13 Mały książę A. de Saint-Exupéry 12 W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicz 11 Władca Pierścieni J.R.R. Tolkien 9 Oskar i pani Róża E.E. Schmitt 8 Hopeless C. Hoover 6 Niezgodna V. Roth 6 Papierowe miasta J. Green 6 Kubuś Puchatek A.A. Milne 5 Szeptem B. Fitzpatrick 5 Zanim się pojawiłeś J. Moyes 5 Zbrodnia i kara F. Dostojewski 5 Książki wymienione w rankingu są wystawione w gablotach przed biblioteką szkolną. Ponadto biblioteka szkolna zaprasza na Kiermasz Taniej...

Więcej