Część pisemna   Data Przedmiot Nr Sali SF/ NF 21.08.2018r. Godz.9.00 J. polski 12 NF 21.08.2018r. Godz.9.00 Matematyka 13 NF 21.08.2018r. Godz.9.00 Matematyka 16 NF 21.08.2018r. Godz.9.00 Matematyka 15 SF Imienne listy osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej  będą wywieszone na drzwiach odpowiednich sal egzaminacyjnych w dniu egzaminu. Proszę o stawienie się na egzamin o godz.8.30 w celu przeprowadzenia czynności porządkowych. Proszę nie zapomnieć o odpowiednich...