HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – sierpień 2017r.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28 – 29.08.2017 r. 28.08.2017 r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin poprawkowy z matematyki o godzinie 8.00 w sali nr 9 29.08.2017 r. (wtorek) odbędą się egzaminy poprawkowe z niżej wymienionych przedmiotów: – język angielski, historia, historia i społeczeństwo, zasady żywienia człowieka – godzina 8.00 sala nr 7 – język polski – godzina 8.00 sala nr 6 Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej. O wyznaczonej wyżej godzinie uczniowie zdają część pisemną egzaminu. Egzamin pisemny z : – języka polskiego trwa 90 minut, – matematyki trwa 45 minut, – historii, historii i społeczeństwa, języka angielskiego, zasad żywienia człowieka trwa 60 minut. Po części pisemnej rozpocznie się część ustna. Ogłoszenie wyników odbędzie się po obu częściach...

Więcej

Wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka

08.06.2017 roku uczniowie klasy 2d pod opieką pani Sylwii Bruderek i pani Aleksandry Sobotki pojechali na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną do Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka. W Lidzbarku Warmińskim uczniowie zwiedzili Zamek Biskupów Warmińskich, który zalicza się do najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce. Jest najlepiej zachowaną średniowieczną twierdzą na ziemiach dawnego państwa zakonnego, choć – co ciekawe – nigdy nie znajdował się w rękach Krzyżaków. Powstał w XIV wieku i do złudzenia przypomina warownię krzyżacką. Wewnątrz można oglądać piękne sklepienia gwiaździste, charakterystyczne dla gotyckich budowli. Znajdują się tu m.in. kaplica, sala audiencyjna i komnaty biskupie, w których zobaczyć można wystawy poświęcone zakonników warmińskich. Obecnie w zamku mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur. Następnie uczniowie odwiedzili „Diabelski Kamień” w Bisztynku, który jest jeden z największych w Polsce głazów narzutowych. Wysokość głazu to 3 m, obwód – 28 metrów. Powiadają, że kamień spełnia życzenia… Trzeba go dwukrotnie obejść zgodnie ze wskazówkami zegara poczynając od charakterystycznego pęknięcia, myśląc o swoim życzeniu. W średniowieczu zwany był „Kamieniem Biskupim” i stąd wzięła się nazwa miasteczka – Bischofstein. Sylwia...

Więcej

Szwedzka przygoda z animacjami

W dniach 5-7 czerwca uczniowie z klas 1A, 2A, 2C pod opieką p. Marty Perfikowskiej, p. Marty Mikłasz oraz p. Agnieszki Pytel wzięli udział w wycieczce, której głównym celem było odwiedzenie Szwecji. Pierwszego dnia grupa z SN-u zwiedziła ZOO w Gdańsku oraz Molo w Sopocie. Przewidziany w programie wycieczki czas wolny pozwolił na zrobienie świetnych zdjęć. Wieczorem uczniowie udali się na odprawę promową w Gdyni. Gdy pełna dobrego humoru grupa była już na promie, czekała ją niespodzianka. Animatorki z klasy 1A przygotowały specjalną animację. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, kapitanom grup wręczono listę zadań, wśród których była m.in. nauka zabawy pokazywanej przez animatora. Młodzież z zaangażowaniem podjęła się nauki „socu bachi”. Bawili się tak świetnie, że byli podziwiani przez innych podróżujących promem. Następnego dnia, po dopłynięciu do portu w Karlskronie grupa wraz z przewodnikiem udała się do miasta Kalmar, gdzie miała okazję zwiedzić piękny zamek oraz barokową katedrę. Następnym punktem na liście była wyspa Olandia, na której grupa z SN-u miała okazję obejrzeć kamień runiczny (jakiego w Polsce się nie zobaczy), oraz iście holenderski krajobraz z wiatrakami „koźlakami”. Po zwiedzaniu wyspy młodzież wróciła do Karlskrone, gdzie mogła spróbować słynnych lodów. W Szwecji lody je się na smaki – jeden smak to ok. 4-6 gałek. Tym pozytywnym akcentem uczniowie zakończyli zwiedzanie Szwecji i udali się na prom. Ostatniego dnia młodzież miała okazję zwiedzić Gdańsk. Czas spędzony na Starym Mieście pozwolił na zwiedzenie najważniejszych zabytków oraz zakup pamiątek. Po wyjeździe z Trójmiasta grupa udała się do obozu koncentracyjnego Stutthof. Mimo deszczu uczniowie poznali historię obozu pracy i zagłady . Sztutowo było ostatnim miejscem w programie wycieczki. Młodzież zabawiana przez animatorki wieczorem dotarła do domu. Chętnie powtórzylibyśmy tę wycieczkę. Takiej atmosfery nie da się zapomnieć! Agnieszka Szewczak 1...

Więcej

Jak nie paść ofiarą handlu ludźmi? Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z mrągowskich szkół.

8 06.2017 r. uczniowie klasy 1d uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa – praca w Holandii”, zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Urzędem Miejskim w Mrągowie i Zespołem Szkół nr 1. Tematem spotkania był proceder handlu ludźmi oraz przestępstwa towarzyszące temu zjawisku. Prelekcje prowadziły funkcjonariuszki policji holenderskiej: pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland i pani Dorota Dines z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz przedstawicielka  Komendy Głównej Policji podkom. Katarzyna Świątek. Głównym celem zorganizowanego spotkania było przekazanie młodzieży szkolnej informacji o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową oraz o możliwościach  zabezpieczenia się przed przestępstwami związanymi z wyzyskiem czy zmuszaniem do pracy. W trakcie spotkania funkcjonariuszki policji przedstawiły następujące  zagadnienia: Bezpieczny wyjazd do pracy na terytorium Holandii – przygotowanie i zabezpieczenie; Warunki pracy w Holandii – praca w warunkach niebezpiecznych, płace i zakwaterowanie; Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii; Wyzysk w pracy jako forma handlu ludźmi  i obszary wyzysku pracowniczego; Gdzie szukać pomocy gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?; Przybyli na spotkanie mieli ponadto możliwość zapoznania się z  konkretnymi przypadkami handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii. (Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc  współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary). w imieniu zespołu ds. innowacji Anna Bańkowska Źródło: KPP Mrągowo...

Więcej