Matematyka codziennie 2017 – VIII edycja konkursu

24.03.2017 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie VIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 13 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu: I  Liceum Ogólnokształcące – 5 zespołów; Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach – 1 zespół; Zespół Szkół Zawodowych – 2 zespoły oraz 5 zespołów z Zespołu Szkół nr2 w Mrągowie. Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 1O kwietnia w Zespole Szkół nr2. Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki w ZS2 w Mrągowie....

Więcej

Warsztaty sutaszu w Bibliotece Pedagogicznej

22.03.2017 roku w bibliotece odbyły się warsztaty sutaszu.   Sutasz to nic innego, jak metoda ręcznego wykonywania biżuterii z kolorowych sznurków i innych półfabrykatów, m.in. z ozdobnych kamieni, perełek i cekinów. Z kilku kolorowych sznurków układa się określony wzór, a następnie zszywa się je specjalną nicią. Oczywiście dobór kolorów i dodatków zależy od wyobraźni wykonawcy. Spotkanie poprowadziła Ula Pachwicewicz, ludowa artystka z Kosewa. Uczestniczki wykonały przepiękne wisiorki, które można podziwiać na zdjęciach. Dziękujemy wszystkim za udział...

Więcej

Światowy Dzień Liczby Π (Pi)

Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Π (pi), jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. Jest to również dzień urodzin Alberta Einsteina, Wacława Sierpińskiego i Józefa Zająca (polskich matematyków), zatem nieprzypadkowo w tym dniu obchodzimy święto Π. Główne cele obchodów Światowego Dnia  Liczby Pi w naszej szkole  to: rozbudzanie zainteresowań uczniów i motywowanie  ich do twórczej pracy, kształcenie logicznego  myślenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności matematycznych, integracja klas w poprzez wspólną zabawę. Nad prawidłowym przebiegiem obchodów czuwali uczniowie klasy 2d, którzy udekorowali  korytarze szkolne  oraz pełnili rolę sędziów. W ramach obchodów  przeprowadzony  został konkurs polegający na: a) wykonaniu w domu pracy plastycznej pod tytułem „W świecie fraktali”, b) aktywnym udziale w grach i zabawach: -pierwsza długa przerwa 10.25-10.35 – „Zgadnij, kto to?” na podstawie portretu należało odgadnąć imię i nazwisko znanego matematyka, w tej kategorii najwięcej punktów(dziewięciu rozpoznanych matematyków)  zdobyły klasy 3d,3e,4e; -druga długa przerwa 11.20 – 11.30 – „Śladami  liczby Pi” – zadanie uczniów polegało na znalezieniu cyfr ukrytych w różnych miejscach i ułożeniu jak najdłuższego rozwinięcia liczby Pi, w tej kategorii po 10 punktów zdobyły klasy 1a,3d,3e; -trzecia długa przerwa 12.15 -12.25 – „Mierniczy Liczby Pi” – na korytarzu narysowane zostały okręgi o różnym obwodzie, zadanie  polegało na  zmierzeniu obwodu i średnicy nitką, dokonaniu niezbędnych przekształceń i wyliczeniu jak najbardziej dokładnego rozwinięcia liczby Pi( uczniowie mieli do dyspozycji  nitki, linijki i kalkulatory), najdokładniej zrobiły to klasy 3e i 3d. Wyniki zostały przeliczone na punkty wg regulaminu: klasa 1a – 24 punkty – III miejsce klasa 1c – 10 punktów klasa 1d – 10 punktów klasa 1e – 13 punktów klasa 2a- 23 punkty klasa 2e – 8 punktów klasa 3d – 28 punktów – II miejsce klasa 3e – 39 punktów – I miejsce klasa 4e – 9 punktów Najwyższą  liczbę punktów  zdobyła klasa 3e, która otrzymała nagrodę -niespodziankę – kupon na dodatkowe nieprzygotowanie z matematyki oraz słodką  niespodziankę . Gratulujemy!!! Oto Dzień Liczby Π w Zespole Szkół...

Więcej

Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość.

Na początku marca br. w naszej szkole po raz pierwszy realizowana była akcja edukacyjna  pn. Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Rozwoju. W wyjątkowej lekcji w której materiałami dydaktycznymi był film instruktażowy i komiks wzięli udział uczniowie klasy 2D (technik ekonomista) w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznali się z tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi, oraz z możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu w szczególności platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowane z Programu Polska Wschodnia obejmującego pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Uczniowie zapoznani zostali z dobrymi przykładami przedsiębiorczości młodych ludzi. Lekcja kończyła się zadaniem konkursowym, które polegało na ułożeniu chronologicznie ścieżki udziału w programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Najszybciej i najlepiej z zadaniem poradzili sobie: Klaudia Krajza, Michał Wasilewski, Grzegorz Puławski. Uczniowie otrzymali drobne upominki. Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk...

Więcej

Lost World – konkurs

Informujemy, że 5.04 na 7 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej, odbędzie się konkurs czytelniczy z języka angielskiego, w formie pisemnej  Lost World. pozdrawiamy nauczyciele języka angielskiego P.S. Tekst książki na:...

Więcej