Przygodę ze strzelaniem czas zacząć…

W ramach innowacji pedagogicznej w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” młodzież rozpoczęła zajęcia strzeleckie. Realizację programu zajęć rozwijających kompetencje ucznia „innowacyjni” ekonomiści rozpoczęli ponad dwugodzinnymi zajęciami teoretycznymi ze strzelectwa z urządzeń pneumatycznych. Wykład poprowadził licencjonowany instruktor, sędzia strzelecki p. Zygmunt Jurek. Młodzież zapoznana została z: pojęciem i rodzajami broni zasadami wydawania pozwoleń na broń odpowiedzialnością karną przeznaczeniem i budową urządzeń pneumatycznych, karabinów i pistoletów sportowych. Uczestnicy zajęć poznali regulamin i zasady zachowania porządku oraz osoby funkcyjne na strzelnicy. Zajęcia odbyły się w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie zaadaptowanej przez LOK Mrągowo. Celem zajęć jest upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, nauka bezpiecznego posługiwania się urządzeniami pneumatycznymi, pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym młodzieży szkolnej, kształtowanie cech charakteru i postaw ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą a także kształtowanie u młodzieży pożądanych cechy charakteru takich jak wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Zajęcia stanowią ciekawy pomysł na spędzanie czasu wolnego. Wszystkim innowacyjnym ekonomistom życzymy jak najlepszego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce podczas kolejnych spotkań na strzelnicy – czyli samych strzałów w środek tarczy. Zespół...

Więcej

„Lubimy czytać” – wystawa fotografii

W bieżącym roku szkolnym ponownie przygotowano fotografie do drugiej edycji kalendarza 2017 Zespołu Szkół nr 2. W ubiegłym roku tematem kalendarza szkolnego zainicjowanego przez bibliotekarkę Wioletę Olencką było „Sleeveface z książką, czyli ubierz się w książkę” – uczniowie i nauczyciele pozowali z okładkami książek (właściwie „uzupełniali je”). zob. SLEEVEFACE Z KSIĄŻKĄ, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ Obecnie do inicjatywy dołączyła polonistka Joanna Ajewska. Tematem obecnej edycji kalendarza są bohaterowie literaccy. Uczniowie wcielili się w postacie literackie znane z lektur i chyba nietrudne do rozpoznania. Tytuł kalendarza to „Lubimy czytać”. Fotografie zdobią kartki kalendarza, a w większym formacie możemy je oglądać na korytarzu szkoły na I piętrze. Zatem zapraszamy do oglądania fotografii… oraz czytania.  ...

Więcej