Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu

27. stycznia w czasie ferii zimowych grupa młodzieży wraz z panią Magdaleną Lewkowicz nie zapomniała o rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wspólnie udali się na były cmentarz żydowski aby złożyć kamienie pamięci i uczcić pamięć wszystkich pomordowanych w okrutnym czasie...

Więcej

Marzenia z Przeszłości

„Marzenia z Przeszłości”, to tytuł oferty warsztatów które odbyły się w ferie zimowe, w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie w dniach 25-17 stycznia. Udział w nich wzięła grupa 23 uczniów z ZS nr 2 i z gimnazjum. Celem projektu było poznanie historii ludności przedwojennej na podstawie trzech relacji video: Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii – Instytutu Historii Wizualnej i Edukacji, Borussia Olsztyn – ludności z Warmii i Mazur, powstańca warszawskiego oraz osoby, która przeżyła holocaust. Relacje pozwoliły na przedstawienie ich losów podczas wojny, pragnień i planów na przyszłość. Głównym celem oprócz poznania historii ludzi żyjących w czasie II. wojny światowej, było porównanie marzeń, pragnień, planów ludzi z przeszłości z marzeniami współczesnej młodzieży. Uczestnicy musieli określić swoje pochodzenie sięgając przed zajęciami do informacji od swoich najbliższych. Warsztaty miały pokazać uczestnikom różnorodność i podobieństwa postaw, tożsamości, pragnień, przeżyć, stawianych celach życia osób w trudnej sytuacji. W kolejnej części warsztatów uczestnicy musieli namalować na płótnie marzenia bohaterów relacji. Rezultatem warsztatów było uświadomienie różnic i podobieństw w życiu kolejnych pokoleń oraz wystawa prac plastycznych pt: „O czym marzył mój dziadek, babcia, pradziadek, prababcia”. Zajęcia prowadziła pani Magdalena Lewkowicz i pani Monika Siwik (absolwentka ZS nr 2). Środki na zajęcia dla młodzieży pozyskała pani Magdalena Lewkowicz z programu Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia” – Mini-projekt szkolny zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat nad warsztatami objęło Muzeum Polin, ZS nr 2 w Mrągowie, CKiT w Mrągowie i lokalne media. http://mragowo.wm.pl/331062,Niezwykle-warsztaty-w-mragowskim-esenie.html#axzz3zTfViGl9 Fotografie dzięki uprzejmości...

Więcej

Wspólnie przeciw białaczce

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi – co roku słyszy tę diagnozę ok. 10 000 osób. Wśród nowotworów krwi, najpopularniejsze są białaczki. Liczba ta zwiększa się, co roku o około 4 %. Oprócz białaczek przeszczepienie szpiku może pomóc w powrocie do zdrowia pacjentom przy około 100 różnych chorobach, np. anemii aplastycznej, chłoniakach, ziarnicy złośliwej itd. Pacjentów, których nie udaje się wyleczyć chemioterapią kwalifikuje się do przeszczepienia. Po kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia, sprawdzane jest czy osoby najbliżej spokrewnione z chorym są z nim zgodne. Największe prawdopodobieństwo zgodności istnieje pomiędzy rodzeństwem i wynosi 25%. Między dziećmi i rodzicami, to już tylko 3 %. Jeżeli nie uda się znaleźć dawcy w rodzinie, pacjent jest kwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego. Obecnie jest zarejestrowanych w Polsce blisko 900 tys. potencjalnych dawców szpiku we wszystkich bazach, to ogromna liczba. Jednak cały czas jest w Polsce wielu pacjentów, którzy czekają na znalezienie zgodnego niespokrewnionego dawcy. Fundacja DKMS Polska (od lutego 2009r.) zarejestrowała ponad 772 000 potencjalnych dawców (październik 2015 r.). Prawdopodobieństwo bycia realnym dawcą: – 5% zarejestrowanych potencjalnych dawców oddaje komórki do przeszczepienia w przeciągu 10 lat od rejestracji. Prawdopodobieństwo, że zostanie się rzeczywistym dawcą wynosi około 5% w ciągu 10 lat. Oznacza to, że około 5 osób, z każdych 100 zarejestrowanych w przedziale 10 lat, może ofiarować szansę na życie zgodnemu pacjentowi. Im więcej osób zarejestruje się, jako potencjalni dawcy, tym większe są szanse na znalezienie zgodnego genetycznie niespokrewnionego dawcy dla pacjenta – „genetycznego bliźniaka”. W 2015 roku z ostrą białaczką limfoblastyczną w Mrągowie walczyła Wiktoria, Dawid i Amelka. Na podstawie materiałów Fundacji DKMS Polska nasi uczniowie przeprowadzili akcję promującą rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Dawcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18-ty rok życia. Akcję promocyjną przeprowadzono w sześciu klasach, a potencjalnych dawców zarejestrowało się ośmiu (uczniowie i nauczyciele). Katarzyna...

Więcej