Wszystkie osoby przyjęte do szkoły powinny zgłosić się do sekretariatu szkoły, po skierowanie do lekarza medycyny pracy, w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do odbywania praktycznej nauki zawodu. Osoby, które będą uczęszczać do: TECHNIKUM NR 1 Zawód: technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik logistyk proszone są o zakupienie książeczki zdrowia w sklepie papierniczym, w celu wykonania badań  SANEPID  w Mrągowie ul. Królewiecka 60 b, podając nazwę szkoły i kierunek kształcenia. Informacji na ten temat udziela sekretarz szkoły. SANEPID Dni przyjęć: Poniedziałek – godz. 7.30 – 10.30 Wtorek   – godz. 7.30 – 10.30 Środa – godz. 7.30 – 10.30 LEKARZ MEDYCYNY PRACY Henryka Baranowska 11-700 Mrągowo Ośrodek  Zdrowia ul. Królewiecka 60 Dni przyjęć: Wtorki – godz. 15:00 – 17:00 Czwartki  – godz. 15:00 –...