W ramach projektu „Dzisiaj w Szkole, jutro w firmie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego grupa uczniów z ZS nr 2 w Mrągowie mogła uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z historii. Skierowane one były do osób uczących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Podczas spotkań pod opieką p Magdaleny Lewkowicz młodzież realizowała główne cele projektu pt. „Mrągowo wczoraj i dziś”. Były nimi: innowacyjny sposób pozyskiwania wiadomości i ich prezentowanie, wyjście poza ramy programowe, rozwój kompetencji kluczowych, upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z historii regionu, miasta Mrągowa, wielokulturowości, współistnienia religii i wyznań. Nabycie umiejętności pozyskiwania wiedzy i rozwoju kulturalnego. Uczniowie samodzielnie przygotowali prezentacje na temat Mrągowa w różnych okresach jego istnienia, tj. Mrągowo w czasach najdawniejszych, Sensburg w XIX wieku, Mrągowo w I połowie XX wieku, Mrągowo w latach PRL, Mrągowo w Latach 90-tych. Poruszali tematy związane z historią miasta, sytuacją w regionie, ale także skupili się na życiu codziennym mieszkańców. Interesująca była prezentacja pamiątek rodzinnych z czasów PRL i lat 90-tych m.in. zeszyt – pamiętnik siostry. Aby historia była „historią żywą” uczestnicy zajęć odwiedzili Mrągowskie Stowarzyszenie  „Niedźwiedzia Łapa”, które zostało założone w naszym mieście w 1991roku i skupia ludność pochodzenia niemieckiego. Dzięki uprzejmości Panów Henryka i Karola Czerwińskiego uczniowie mogli poznać niesamowite historie, które miały miejsce w Mrągowie po zakończeniu II wojny światowej. Relacja na żywo osoby, która była świadkiem zmiany statusu ziem pruskich wywarła wśród młodzieży ogromne wrażenie. Z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwano się w opowieści o wysiedleniu i wypędzeniu ludności mazurskiej. Zadaniem domowym po wizycie w Stowarzyszeniu było odnalezienie własnego pochodzenia. Okazało się , że większość uczniów ma swoje korzenie na kresach wschodnich. Uczniowie mieli okazję poznać mrągowskiego kolekcjonera pamiątek i pocztówek Mrągowa, Pana Władysława Marczuka. Gość opowiadał  o swojej pasji, która zaczęła się od zbierania znaczków, a skończyła na skupowaniu wszystkiego, co dotyczy naszej małej ojczyzny. W kolekcji Pana Marczuka jest tysiące starych pocztówek Mrągowa (najstarsza z 1886roku!), które pozwoliły na opracowanie i wydanie już 4. albumów. Pan Władysław pochwalił się też częścią swojej kolekcji monet okolicznościowych i opowiadał o sposobach nabywania pamiątek, przechowywania ich, pracy przy publikowaniu swojej kolekcji. Uczestnicy spotkania nie mogli uwierzyć jak Mrągowo zmieniło się patrząc na oryginalne pocztówki, które udostępnił im gość. Innym zadaniem uczestników było ułożenie trasy wycieczki po Mrągowie z przewodnikiem. Młodzież przygotowała również ankietę nt. historii Mrągowa, którą przeprowadzi wśród mieszkańców. Uczniowie pokazali na zajęciach, że historia nie musi być nudna, a świadomość wielokulturowości terenów powiatu mrągowskiego i własnego pochodzenia ma swoją wielką...