12 grudnia 2013 WYWIADÓWKA!!!

ZEBRANIE Z RODZICAMI – 12.12.2013r. (czwartek) 16.00 – pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych i drugich „ Rola wychowania fizycznego w życiu młodego człowieka” (aula szkolna) 16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wychowawcami klas 17.30 – spotkanie rodziców uczniów klas trzecich i czwartych z wychowawcami klas KLASA WYCHOWAWCA NR SALI 1a p. Teresa Sołohub 7 1b p. Bożena Szczęsna 8 1c p. Antonina Kozak 13 1d p. Iwona Dołżycka 5b 1e p. Katarzyna Krawczyk 27 2a p. Małgorzata Cienka 9 2b p. Ewelina Dylak 12 2c p. Grzegorz Ciosek 18 2d p. Joanna Ajewska 15 2e p. Justyna Matwiejczyk 24 2g p. Renata Nowotnik 16 3a p. Zofia Teleszewska 31 3b p. Witold Flisiak 15 3c p. Piotr Trypucki 16 3d p. Hanna Lesman 12 3e p. Anna Asztemborska 18 3g p. Joanna Szawkowska 6 4a p. Anna Ziółkowska 24 4b p. Paweł Domurad 5 4c p. Marta Perfikowska 9 4d p. Magdalena Radziwon 17 4e p. Zbigniew Marczuk 13 4g p. Mariusz Szymczyk 26   Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 16.30...

Więcej

Światowy Dzień Walki z AIDS

Każdy człowiek wychowuje się w grupie: rodzinie, społeczeństwie, narodzie. Uczestniczy w określonych przez nich tradycjach i zasadach, które dają mu oparcie i wskazówki jak żyć. Niestety życie niesie zagrożenia i dlatego obowiązkiem zarówno szkoły jak i nauczycieli jest uświadomienie tych zagrożeń i przeciwdziałanie im. Obowiązkiem każdego młodego człowieka, w związku z zagrożeniem AIDS  jest śledzenie rozwoju nauk medycznych i czynne włączanie się w działania profilaktyczne przeciw AIDS.   2 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. O walce z HIV/AIDS informowali uczniowie: Karolina Sztaba i Kacper Piotrowski, a w przygotowanym programie artystycznym wystąpili: Alicja Kondracka 1d, Klaudia Remiszewska i Krystian Kmoch1b. Za prezentację obrazu i dźwięku odpowiedzialny był Piotr Garnowski 2c a za dekorację – Anna Rutkowska i Alicja Zuchowska. Gościem przybyłym na tę uroczystość była Pani Beata Doraczyńska dyrektor Sanepidu w Mrągowie. Podczas spotkania został rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialną pt. „Jak żyć bez ryzyka AIDS”. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych a oto zwycięzcy: 3 miejsce: Angelika Janus, Sandra Glinka, Aleksandra Olszewska klasa 1a 2 miejsce: Patrycja Niedźwiedzka, Katarzyna Michalska klasa 1d 1 miejsce: Alicja Żebrowska, Sylwia Kwiatkowska 1 d Z informacji dyrektora Krajowego Centrum do spraw AIDS: W Polsce każdego dnia średnio trzy osoby dowiadują się, że są zakażone wirusem HIV. Do końca maja 2013 roku wykryto 16,5 tys. zakażeń HIV. Szacuje się jednak, że w naszym kraju z wirusem żyje ok. 30 – 35 tys. osób. Problem zakażenia HIV w Polsce dotyczy głównie ludzi młodych: 58% zakażonych to osoby, które nie ukończyły 29. roku życia. Do zakażenia HIV może dojść poprzez kontakt seksualny, zarówno heteroseksualny jak i osobami tej samej płci, także poprzez stosowanie narkotyków w iniekcjach. Zakażenie HIV jest też przenoszone drogą wertykalną – z matki na dziecko. Zakażenia HIV nie da się poznać po wyglądzie. Jednym pewnym sposobem sprawdzenia swojego statusu serologicznego jest wykonanie testu w kierunku HIV. Wczesne wykrycie zakażenia jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na możliwość szybkiego rozpoczęcia terapii, ale i profilaktyki. Na terenie całego kraju istnieją 32 punkty konsultacyjno – diagnostyczne, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV. Od 1998 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia corocznie w dniu 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Aids. Symbolem akcji informującej o zagrożeniu HIV/AIDS jest czerwona kokardka. Czerwony kolor kojarzy się z krwią, namiętnością, walką i miłością. Pamiętajmy, że jedynym sposobem aby dowiedzieć się czy jesteśmy zakażeni HIV jest wykonanie testu, do czego zachęca tegoroczna kampania pod hasłem: „Zalecam test na HIV”. Maria...

Więcej

Talent poszukiwany. Eliminacje do Turnieju Szkół 2014.

Jeśli masz talent, lub podejrzenie graniczące z pewnością, że jesteś utalentowany w jakiejś dziedzinie PRZYJDŹ!!! Możesz wystąpić w Powiatowym Turnieju Szkół 2014 Zgłaszajcie swoje kandydatury do pani Wiolety Olenckiej w terminie do 16 grudnia...

Więcej

XVI. Konkurs im. Barbary Kozłowskiej „Rewia stołów”

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych serdecznie zapraszają uczniów klas gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do udziału   w XVI Szkolnym Konkursie im. Barbary Kozłowskiej „Rewia Stołów” temat konkursu Stoły wigilijne i karnawałowe Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2013 Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują nauczyciele przedmiotów...

Więcej

1. Konkurs Literacki

I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OBSERWATOR” Utrwal swoje postrzeganie rzeczywistości.   CELE KONKURSU   odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie; inspirowanie twórczości literackiej; odkrywanie i promowanie osób utalentowanych literacko; promowanie Mrągowa i okolic;   WARUNKI KONKURSU   W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tekstu w jednej lub w obu kategoriach: a)      reportaż (może być wzbogacony fotografiami tego samego autora co tekst); b)      proza – nowela, opowiadanie; Objętość tekstów – od 2. do 6. stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Konkurs jest adresowany do bystrych obserwatorów współczesności, którzy dostrzegają w najbliższym otoczeniu tematy godne literatury, umieją zauważyć i opisać sytuacje dramatyczne lub liryczne, fascynujące dynamiką lub urzekające spokojną harmonią. Mogą to być historie, które dotyczą pojedynczego bohatera lub zdarzenia, które dotknęły zbiorowość, oparte na faktach lub tylko prawdopodobne. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu. Prace konkursowe należy przygotować w dwóch wydrukowanych egzemplarzach. Prace muszą być podpisane godłem; do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, klasę. Prace proszę składać do pani Bożeny Szczęsnej lub pani Joanny Ajewskiej. TERMINY 1. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 17 stycznia 2014r. 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po feriach zimowych w lutym 2014 r. 3. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych tekstów. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU...

Więcej