XVI. Konkurs im. Barbary Kozłowskiej „Rewia stołów”

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych serdecznie zapraszają uczniów klas gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do udziału   w XVI Szkolnym Konkursie im. Barbary Kozłowskiej „Rewia Stołów” temat konkursu Stoły wigilijne i karnawałowe Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2013 Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują nauczyciele przedmiotów...

Więcej

1. Konkurs Literacki

I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OBSERWATOR” Utrwal swoje postrzeganie rzeczywistości.   CELE KONKURSU   odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie; inspirowanie twórczości literackiej; odkrywanie i promowanie osób utalentowanych literacko; promowanie Mrągowa i okolic;   WARUNKI KONKURSU   W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tekstu w jednej lub w obu kategoriach: a)      reportaż (może być wzbogacony fotografiami tego samego autora co tekst); b)      proza – nowela, opowiadanie; Objętość tekstów – od 2. do 6. stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Konkurs jest adresowany do bystrych obserwatorów współczesności, którzy dostrzegają w najbliższym otoczeniu tematy godne literatury, umieją zauważyć i opisać sytuacje dramatyczne lub liryczne, fascynujące dynamiką lub urzekające spokojną harmonią. Mogą to być historie, które dotyczą pojedynczego bohatera lub zdarzenia, które dotknęły zbiorowość, oparte na faktach lub tylko prawdopodobne. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu. Prace konkursowe należy przygotować w dwóch wydrukowanych egzemplarzach. Prace muszą być podpisane godłem; do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, klasę. Prace proszę składać do pani Bożeny Szczęsnej lub pani Joanny Ajewskiej. TERMINY 1. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 17 stycznia 2014r. 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po feriach zimowych w lutym 2014 r. 3. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych tekstów. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU...

Więcej

Naleśnikowe fantazje, czyli V. Międzyszkolny Konkurs Kulinarny

14.11.2013 r. w Zespole Szkól nr 2 zorganizowano etap szkolny V. Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego pod nazwą „Naleśnikowe fantazje”. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności przygotowywania i estetycznego podawania potraw, organizacji czasu i miejsca pracy oraz rozpowszechnienie trendów kulinarnych. W konkursie wzięło udział 15 uczestników: klasa 1c: Julita Marszalek, Jakub Piaskowski klasa 2c: Dominik Bosek, Daniel Olechnowicz, Dawid Jabłoński, Bartłomiej Sotnik klasa 3c: Karolina Kopyciuk, Krystian Kowalczyk, Sebastian Górski klasa 3g: Ramona Jaroszek, Magdalena Omieljaniuk, Alicja Sowul, Paulina Markowska klasa 4 c: Agnieszka Dębińska, Iwona Florczak Wysoki poziom umiejętności kulinarnych spowodował, iż wybór był bardzo trudny. Oceny i wyboru zwycięzców w powyższej kategorii dokonało jury techniczne oraz degustacyjne. Na podium stanęli: I miejsce: Dominik Bosek II miejsce: Bartłomiej Sotnik III miejsce: Daniel Olechnowicz Wyróżnienie: Krystian Kowalczyk Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcą gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 25.11.2013r w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie.   Marta...

Więcej

Inkubator Ekonomii Społecznej

INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do młodzieży „ABC  ekonomii społecznej”   Serdecznie zapraszamy młodzież z klas IV do udziału w szkoleniu w celu zgłębienia wiedzy, z zakresu ekonomii społecznej. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem zaświadczenia.  Szkolenie odbędzie się  23 listopada 2013 r. (sobota) o godz. 11:00  w siedzibie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie, ul Królewiecka 41/19. Program szkolenia: 11:00 – 13:30 – ABC ekonomii społecznej 13:30 – 14:00 – Przerwa kawowa 14:00 – 16:00 – Prawne podstawy zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych.   Szkolenie poprowadzi Pan Emil Słodownik   Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 19 listopada 2013 r. telefonicznie, e-mailowo, bądź osobiście. Kontakt do organizatora: Jolanta Mojzych tel.: (89) 730 512 733, e-mail: ies.wamacoop.jm@gmail.com   Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń....

Więcej

Mamy Niepodległą

Inauguracją obchodów Święta Niepodległości naszej szkoły był udział pocztu sztandarowego ZS nr 2 na odsłonięciu Pomnika Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości dnia 10 listopada pod opieką pani Wiolety Olenckiej oraz akademia szkolna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Magdaleny Lewkowicz. Głównym celem akademii było krzewienie postaw patriotycznych, przypomnienie historii Polski oraz utożsamienie się z własnym narodem poprzez wiersze, pieśni i utwory muzyki współczesnej. Poczet sztandarowy: Angelika Marszałek, Majka Zawalich, Paweł Parda. Występujący w montażu muzyczno-słownym: Kinga Pituch-Kaczorek, Dagmara Kołaczek, Emilia Kowalczyk, Monika Bielecka, Adam Nejman, Paweł Michalak, Paweł Parda, Michał Żebrowski. M....

Więcej