zon1_zpsbec9fb9f

„Łączy nas Pamięć” – z takim hasłem młodzież ZS nr 2 w Mrągowie przeszła w marszu pamięci na były kirkut (dzisiaj teren pralni chemicznej). 64. uczniów, którzy przyszli na to wydarzenie po lekcjach, mogli się dowiedzieć dlaczego obchodzimy taki dzień. Co o ofiarach Holocaustu sądził nasz Wielki Polak Papież Jan Paweł II oraz kim był patron mrągowskiego ZHP Janusz Korczak.

Uczestnikom towarzyszyła refleksja i zaduma nad ludzkim istnieniem i problemem nienawiści. Każdy przyniósł ze sobą kamyk który dołożył do już istniejącego kopca na miejscu byłego kirkutu. To była lekcja na którą wystarczyło poświęcić chwilę i tę chwilę zachować dla siebie. W tym roku rocznica przypada w szczególnym momencie: dla chrześcijan to czas przygotowań do Wielkiej Nocy, zaś wyznawcy judaizmu obchodzą święto Pesach.

Serdecznie dziękuję Natalii Łapce która przyniosła piękny kamień z wygrawerowaną gwiazdą Dawida.

Władze Rzeczpospolitej uznały datę 19 kwietnia jako Dzień Pamięci poświęconej wszystkim ofiarom Holokaustu, jest to również data wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Zbrojnego wystąpienia żydowskich formacji militarnych przeciwko okupantowi hitlerowskiemu z pomocą utworzonej przez Polaków ŻEGOTY. Od tego czasu upłynęło wiele lat jednak pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest ciągle żywa i wraca we wspomnieniach tych świadków, którzy te czasy pamiętają a których jest już coraz mniej…

W czasie swej pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II, podczas homilii wygłoszonej na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau wypowiedział pamiętne słowa:

„Przychodzę więc  i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klękam przy wszystkich po kolei tablicach Brzezinki, na których napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia. (…) Zatrzymam się wraz z wami, na chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. Napis ten wywołuje wspomnienie narodu, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest „ojcem wiary naszej” (por. Rz 4, 12), jak się wyraził Paweł z Tarsu. Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie Nie zabijaj, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obojętnie.” *)

*) źródło: http://www.centrumjp2.pl/news/4495/Dzien_Pamieci_o_Holokauscie

Organizator: Magdalena Lewkowicz